רשות שוק ההון: יש לעצור משיכות גורפות מכספי פנסיה ותגמולים

בעקבות פניית נשיא הלשכה פורסמה השבוע טיוטת חוזר בה מבקשת הרשות משיכה מוקדמת של כספים מקופות גמל לחיסכון; אנגלמן: "על הרשות לעשות כל אשר בידה כדי לפעול כנגד אותם גורמים שאינם מפוקחים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרסמה אתמול (ד') טיוטת חוזר שעתידה למנוע את משיכת כספי התגמולים מקופות גמל לחיסכון כל עוד לא נותקו יחסי עובד מעביד או הגעה לגיל זכאות. בכך נוצרת השוואה למצב הקיים בקרנות הפנסיה ונמנעת עקיפת איסור המשיכה שהתפתחה כפרקטיקה פסולה הפוגעת בחוסכים.

בשבוע שעבר פורסמה ב"ביטוח ופיננסים" ידיעה בנושא, ואחריה גם בעיתונים אחרים. נשיא הלשכה בפועל, סו"ב יוסי אנגלמן, פנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, בעניין והאחרון הבטיח כי הנושא על שולחנו. כאמור, אתמול פרסם הממונה הוראה הממליצה כיצד להתמודד עם התופעה.

אנגלמן וברקת. מסייעים לסוכנים | צילום: גיא קרן

"לאחרונה הובא לידיעתנו כי התפתחה בשוק החיסכון הפנסיוני פרקטיקה פסולה, לפיה בעלי רישיון וכן גורמים נוספים שאינם בעלי רישיון, מפרסמים הודעות לציבור הרחב ואף משדלים בדרכים שונות חוסכים ועמיתים בקרנות הפנסיה 'להשיג כסף קל ומהיר' באמצעות העברת החיסכון הצבור בקרן פנסיה לקופת גמל לחיסכון ומשיכת הכסף שלא כדין, ובכך עוקפים את ההוראה האוסרת משיכת כספי תגמולים מקרנות הפנסיה כל עוד מתקיימים יחסי עובד ומעסיק", נמסר מהרשות.

עוד הוסיפה הרשות כי "נוהג זה נוגד באופן מפורש את תכלית החיסכון הפנסיוני שעיקר מטרתו בהבטחת קיומה של קצבת זקנה חודשית בעת פרישה, ובקרן פנסיה גם רכישת כיסויים ביטוחיים לנכות ושארים בתקופת עבודתו של החוסך בהיותו עמית מבוטח בקרן הפנסיה".

יאוחדו הוראות המשיכה

במסגרת מהלכים לבלימת המצב הקיים שעשוי לפגוע בחוסכים והמבוטחים בישראל, מציעה הרשות בתיקון החוזר ביצוע האחדה בהוראות הקבועות לעניין משיכת כספים בקופות הגמל לחיסכון ובקרנות הפנסיה, באמצעות תיקון של הוראות התקנון התקני של קופת גמל לחיסכון.

במצב הקיים, בתקנון קרן הפנסיה קיימת הוראה המונעת את האפשרות למשיכת כספי התגמולים כל עוד לא נותקו יחסי עובד ומעסיק. לעומת זאת, בהוראות קופות הגמל לחיסכון לא נקבעה הוראה מקבילה המגבילה את אפשרות המשיכה של כספי תגמולים שעה שעדיין מתקיימים יחסי עובד ומעסיק. זהו המצב אותו מתקן החוזר המוצע.

בנוסף תמשיך הרשות לנקוט בהליכי אכיפה כלפי גורמים מפוקחים אשר הפרו את הוראות הדין והוראות הפיקוח ותבצע את הבירורים הנדרשים אל מול בעלי הרישיון ה"משווקים" מהלך זה.

נפעל בכל הכוח

בתגובה מסר נשיא הלשכה בפועל, סו"ב יוסי אנגלמן: "כפי שציינתי בגיליון קודם, הערך העליון העומד כנר לרגלי הלשכה הינו בנייה ושמירה על חסכון פנסיוני לעת פרישה. משיכה של כספי החסכון שלא למטרה זו מקופות הגמל, אין לה מקום. עם זאת, בקופות גמל לחסכון לא קיימת מניעה למשיכת כספים מקופות אלו גם בעת שהעובד טרם הגיע לסיום עבודתו, וכעת מסדירה הרשות סוגיה זו אשר תמנע את משיכת הכספים במתווה המתואר, והלשכה תפעל להעלות ולהסדיר הגדרות נוספות בתקנון, על מנת לשמר את כספי החסכון של ציבור החוסכים בישראל.

"בנוסף, אין די בהסדרת נוסח התקנון בלבד. לשכת סוכני הביטוח בישראל לא תתן יד לאותם גורמים לא מפוקחים אשר נכנסו לענף הביטוח ומבאישים את שמם של סוכני הביטוח המקצועיים. הלשכה תפעל בכל כוחה על מנת להוציאם מהענף וכך אעשה במסגרת ישיבת הוועד המנהל הקרובה, שכן כפי שראינו בפרקטיקה הקיימת וכפי שציינה רשות שוק ההון לעולם החיסכון הפנסיוני, נכנסו גופים שאינם בעלי רישיון מפוקח, שמפרסמים הודעות לציבור ומשדלים חוסכים למשוך כספי פנסיה.

"אנו סבורים כי על הרשות לעשות את כל אשר בידה כדי לפעול נגד אותם גורמים שאינם גורמים מפוקחים, על מנת לעקור גורמים אלו מענף הביטוח, כך שהציבור יפעל אך ורק למול סוכני הביטוח אשר יבחנו ויספקו את השירות המקצועי המתאים ביותר ללקוחותיהם וישקפו להם, על בסיס הוראות רגולטוריות ברורות, בין היתר, מסמך הנמקה, את ההשלכות לפעילות זו על ידי הלקוח".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email