רשות שוק ההון: מומלץ להתייעץ בעת הזו עם סוכן הביטוח לגבי חסכונות וביטוחים

הרשות מזהירה מפני גופים לא לגיטימיים ולא מורשים המטעים לקוחות עם הצעות שכאינן כדאיות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, פרסמה מידע לציבור בתחומי הביטוח, הפנסיה, וגמל והשתלמות, בעקבות התפרצות הקורונה.

בין השאלות והתשובות אותן פרסמה הרשות:

האם המצב בשוק ההון יכול להשפיע על החיסכון הפנסיוני שלי?

המצב בשוק ההון יכול אמנם להשפיע על החיסכון הפנסיוני שלך, אך החיסכון הפנסיוני הוא חיסכון ארוך טווח הנצבר על פני עשרות שנים. החיסכון נמדד לאורך תקופות ארוכות, ולכן השפעתן של תנודות חדות בשוק ההון בתקופה קצרה אינה מעידה בהכרח על ההשפעה ארוכת הטווח על החיסכון. לצורך החלטה לגבי החיסכון יש להביא בחשבון שיקולים שונים, ובהם בין היתר אופק ההשקעה שלך והקרבה שלך לגיל הפרישה. רצוי בכל מקרה להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך ובעל רישיון, ולא מומלץ לקבל החלטות שהשפעתן על עתידך מוכרעת על סמך ירידות או עליות חדות בשוק ההון בטווח הקצר.

מדוע מושקעים כספי החיסכון שלי בבורסה?

החיסכון הפנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך מאוד של 30 ואף 40 שנה, שכן הכספים המנוהלים בו מיועדים לצורך תשלום קצבת זקנה עם הגיע החוסכים לגיל פרישה. מטרת ניהול והשקעת הכספים, אם כן, היא השאת תשואה לטווחי זמן מאד ארוכים, תוך ניהול הסיכון בהשקעות. על מנת להשיג מטרה זו מפזרים הגופים המנהלים את כספי הפנסיה את השקעותיהם על פני אפיקי השקעה שונים, חלקם סחירים וחלקם לא סחירים, חלקם בבורסה המקומית (בארץ) וחלקם בבורסות בחו"ל.

תשובות לשלות נפוצות המטרידות את ציבור המבוטחים ואת הסוכנים. צילום: shutterstock

עיקרון נוסף בחיסכון הוא עיקרון הריבית דריבית, שמשמעותו הוא כי הפרשי תשואה באחוזים בודדים לטווח קצר יכולים להצטבר לאורך טווחי זמן ארוכים להפרשים מאד משמעותיים בחיסכון הפנסיוני, הפרשים של עשרות אחוזים ויותר.

לשם המחשה, חוסך לפנסיה שהפקיד 1,000 שקל בתחילת שנת 2008 (ללא הפקדות או משיכות בהמשך), וחווה את תקופת המשבר הגדול במלואה, צבר לזכותו 1,850 שקל בסוף שנת 2019, היינו תשואה כוללת של 85% על כספו על פני 12 שנים, או תשואה ממוצעת של 5.3% לשנה.

חוסך שהפקיד 1,000 שקל בכל אחת מ-12 השנים (ללא משיכות), היינו נומינלית 12,000 שקל, וגם הוא חווה את תקופת המשבר הגדול במלואה, צבר לזכותו 17,747 שקל בסוף שנת 2019, היינו תשואה כוללת של 98.7% על כספו על פני 12 שנים, או תשואה ממוצעת של 5.9% לשנה.

אני לא משתמש ברכב. האם ניתן להשבית את פוליסת הביטוח המקיף של הרכב שלי?

השבתת ביטוח הרכב משמעה ביטול זמני של הכיסוי הביטוחי באופן מלא. הליך זה מקובל במקרים שבהם המבוטח נוסע לחו"ל לתקופה ארוכה, או במקרים שבהם נאסר על בעל הפוליסה לנהוג מטעמים בריאותיים או שאינו משתמש ברכב בתקופה העולה על 30 ימים.

אם בוצעה ההשבתה של הפוליסה אסור למבוטח או מי מטעמו לנהוג ברכב במהלך תקופת ההשבתה ואם נהג המבוטח או מי מטעמו ברכב, לא יחול כיסוי ביטוחי על נזק שנגרם לרכב בשל הנהיגה.

תקופת ההשבתה תסתיים במועד שנקבע בהודעת המבוטח. אם לא ננקב מועד סיום ההשבתה, תסתיים תקופת ההשבתה בתום תקופת הביטוח או עם קבלת הודעה מהמבוטח על סיום תקופת ההשבתה, לפי המוקדם מבניהם.

בתום תקופת ההשבתה, חברת הביטוח תשיב את החלק היחסי מהפרמיה ששילם המבוטח בעד תקופת ההשבתה.

במידה ואתה מעוניין להשבית את הפוליסה לתקופה של פחות מ-30 יום באפשרותך לבקש זאת מחברה הביטוח, והיא תפעל לממש את זכותך בעניין.

למי כדאי לפנות לפני שאני מקבל החלטות?

יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח יוכלו לעזור לך לבחור את המסלול המתאים לך ביותר בהתחשב בגילך, במצבך המשפחתי, במצבך הבריאותי ובמצבך הכלכלי. ניתן למצוא באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון רשימה של היועצים והסוכנים שקיבלו רישיון מהרשות:

https://agent.cma.gov.il/sochnim_search/newFind.aspx

שים לב כי לצד בעלי רישיון מוסמכים, לצערנו אנו עדים לכך שבמיוחד בעתות משבר ישנם גורמים המנסים לפעול בצורה לא לגיטימית ולעודד חוסכים לבצע פעולות פיננסיות שאינן כדאיות עבורם. נוכח הדברים יש מקום לנקוט משנה זהירות בטרם ביצוע פעולות הנוגעות לחיסכון הפנסיוני.

נשיא לשכת סוכני ביטוח, סו״ב ליאור רוזנפלד, מחזק ומוסיף כי ״אני שמח שגם שוק ההון מפנה את הציבור לגורם הכי רלוונטי – סוכן הביטוח, מתוך הבנה שהמקצועיות היא נחלתם של הסוכנים המורשים״.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email