רשות שוק ההון ממליצה להאריך תקנות הקורונה עד 31 בדצמבר 2021

מטרת הרשות לשמור על הכיסוי הביטוחי של עובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום, או שצומצמה או הסתיימה העסקתם
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בטיוטה שפרסמה רשות שוק ההון לאחרונה היא ממליצה כי תקנות הקורונה, שנועדו לשמור על הכיסוי הביטוחי של עובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום או שצומצמה או הסתיימה העסקתם, יוארכו עד ה-31 בדצמבר 2021.

בטיוטה מוסבר כי בעקבות התפרצות נגיף הקורונה עובדים רבים במשק יצאו לחופשה ללא תשלום או שהסתיימה העסקתם ובשל כך ההפקדות בגין עובדים אלו הופסקו או צומצמו, כך שהכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות, סיכוני נכות ושחרור מתשלום מיתרתו הצבורה של אותם עובדים עשויים להיפגע כתוצאה מכך.

העולם כבר לא יהיה אותו מקום שהוא היה לפני נגיף הקורונה ׀ צילום: Shutterstock

בנוסף, הפחתת או הפסקת הרצף הביטוחי של אותם עובדים כתוצאה מהפחתת או הפסקת ההפקדות עשוי לפגוע ביכולתם של אותם עובדים לרכוש כיסויים ביטוחיים כאמור בעתיד, זאת במקרה שבו מצבם הרפואי של אותם עובדים ישתנה לרעה ביחס למועד הצטרפותם לאותם כיסויים ביטוחיים והם יידרשו לעבור חיתום.

נוכח מצב ייחודי זה במשק ולצורך מתן מענה לבעיה זו הותקנו תקנות הוראת שעה נגיף קורונה החדש לזמן מוגבל, עד 31 בדצמבר 2020. עם הימשכותו של משבר הקורונה, במסגרתו עובדים רבים במשק המשיכו לצאת לחופשה ללא תשלום או שצומצם היקף משרתם או שהסתיימה העסקתם, הוארך תוקפן של התקנות עד 30 ביוני 2021. בעקבות התפזרותה של הכנסת ה-22, תוקפן של התקנות הוארך עד 6 ביולי 2021. כעת, מוצע להאריך את התקנות עד 31 בדצמבר 2021 על מנת לשמור על הכיסוי הביטוחי של עובדים אלה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email