רשות שוק ההון מעדכנת את הפוליסה התקנית לביטוח רכב חובה

הפוליסה התקנית החדשה זמינה לרכישה בפלטפורמות דיגיטליות. לראשונה - יוכל מבוטח להודיע על השבתת רכב ל-30 יום ולקבל הוזלה משמעותית בדמי הביטוח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, חתם על ההוראות המעדכנות את פוליסת ביטוח התקנית של רכב חובה. מהרשות נמסר כי ההוראות החדשות ישפרו את מעמדו של הלקוח ויעניקו לו גמישות בניהול פוליסת ביטוח רכב החובה בהתאם לצרכיו המשתנים.

בין היתר, הפוליסה התקנית החדשה מבטלת את הדרישה להנפקת תעודת ביטוח רכב חובה מקורית אחת, ומאפשרת למבוטחים התנהלות פשוטה באמצעות כלים דיגיטליים. לאחר כניסתה לתוקף, יוכל המבוטח לקבל את הפוליסה שרכש בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי דיגיטלי אחר באופן מיידי. במסגרת הפוליסה התקנית החדשה מחויבות חברות הביטוח להעמיד לרשות ציבור החוסכים מאגר מידע מקוון לצורך בדיקת תוקפה של תעודת הביטוח, קבלת פירוט לגבי מגבלות או הרחבות בכיסוי הביטוחי ולצורך עיון בפוליסה המלאה.

דר' משה ברקת | צילום: אוראל כהן
התאמות נוספות בפוליסה התקנית החדשה שיאפשרו שיפור פוליסה בהתאם לצרכי המבוטח:

לראשונה בתחום ביטוח רכב חובה יוכל המבוטח להודיע על השבתת הרכב לתקופה של 30 יום או יותר, ולקבל הוזלה משמעותית בדמי הביטוח.

נקבע מנגנון מקל לביטול הפוליסה על ידי בעל הפוליסה במקרים בהם הרכב נמכר ובוצעה העברת בעלות.

על פי הוראות הפוליסה לא ניתן יהיה לגבות הוצאות בגין הפקת תעודת ביטוח חדשה כאשר המבוטח מבקש לעשות שינויים בפוליסה הקיימת.

מבטח לא יהיה פטור מחובתו לפי הפוליסה אם הנהג ברכב היה בעל רישיון נהיגה בתוקף במועד כלשהו במשך 120 חודשים שקדמו למועד קרות תאונת הדרכים ובלבד שבמועד קרות התאונה לא היה פסול מלקבל או להחזיק ברישיון נהיגה.

הגברת השקיפות

נקבע מנגנון מיטיב ואחיד לחישוב סכום ההצמדה שיש לשלם בעת ביטול הפוליסה ותשלום ההחזר למבוטח. 

– נוספה פוליסה ייעודית לביטוח מסוג תו סוחר אשר תעניק כיסוי מותאם וייעודי לשימוש ברכב בעל לוחית זיהוי "במבחן".

לאור השינויים המהותיים בפוליסה, ניתנה לחברות תקופת היערכות של שישה חודשים לשם הטמעתם המלאה והגשת הפוליסות לאישור הממונה.

ד"ר ברקת: "רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ממשיכה לפעול ולקדם הוראות שיטיבו עם ציבור המבוטחים בישראל באמצעות הגברת השקיפות ושימוש באמצעים דיגיטליים. ישנה חשיבות רבה בשמירה על זכויות הלקוח והעצמתו בעיקר שמדובר במוצר ביטוח חובה. ההוראות החדשות נועדו להקל על ציבור המבוטחים באופן משמעותי על ידי מתן גמישות רבה יותר להתאמת המוצר הביטוחי לצרכי המבוטח. הרשות תמשיך לפעול לקידום דיגיטציה והגברת השקיפות למען ציבור המבוטחים והחוסכים בישראל".

תגובת יו"ר הוועדה האלמנטרית בלשכה, סו"ב קובי צרפתי: "לשכת סוכני הביטוח מקבלת בברכה את השינויים בפוליסת ביטוח רכב חובה, ומקבלת בברכה את ההוראות שיטיבו עם ציבור המבוטחים בארץ. הוועדה האלמנטרית תשתף פעולה עם הממונה על הביטוח לקידום דיגיטציה ושקיפות מלאה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email