רשות שוק ההון מעדכנת את מקדמי ההמרה

לוחות התמותה החדשים יקטינו את קצבאות הפנסיה וייאלצו את החברות להגדיל עתודות במאות מיליוני שקלים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון פרסמה טיוטה לעדכון לוחות התמותה ומערך ההנחות הדמוגרפי, 7 שנים לאחר העדכון האחרון בלוחות הדמוגרפיים בביטוחי חיים ושנתיים מאז העדכון האחרון בקרנות הפנסיה. מדובר בשינוי מקדמי ההמרה – ככל שיעלה שיעור ההמרה יקטנו הקצבאות החודשיות בקרנות הפנסיה, בעיקר אצל גברים לקראת פרישה.

התוצאה של השינויים המצוינים בטיוטה לגבי ביטוחי החיים של חברות הביטוח משלבת מגמה מנוגדת של השפעות לגבי גברים ונשים. בכל מקרה, חברות הביטוח ייאלצו להגדיל את העתודות במאות מיליוני שקלים.

משה ברקת | צילום: באדיבות הלשכה

מקדם ההמרה/הקצבה הוא מספר שסכום הצבירה לחוסך מחולק בו, כדי לחשב את הקצבה החודשית. ככול שהמקדם גדול יותר, הקצבה שיקבל החוסך בפרישתו תהיה קטנה יותר. המקדם גדל ככל שגדלה תוחלת החיים, שהיא רכיב בחישובו. העדכון הפעם התבצע בשתי הנחות: 1. שינוי בלוחות התמותה – בעיקר אצל מקבלי קצבה, וגם שינוי מינורי בקרב חוסכים פעילים. 2. עדכון בלוח שיפורי התמותה שחוזה את השיפור בתוחלת החיים. נייר העמדה של הרשות, הכלול בטיוטה, מבוסס על דו"ח בעקבות עבודה שהתבצעה באגודת האקטוארים, ובעזרת האקטואר דב רפאל ושני אקטוארים מחברת ביטוח המשנה מיוניק רי-ברנד שדל וריצ'רד וונדלר.

בדו"ח נכתב: "בשנים האחרונות, תוחלת החיים כפי שנצפתה בארה"ב, בקנדה ובבריטניה התייצבה ואף ירדה במקצת. באירופה ובאוסטרליה גם כן נצפתה האטה מסוימת בקצב השיפור. לעומת זאת, ביפן קצב השיפור בתוחלת החיים התגבר בשנים האחרונות. בנוסף לדעות של מומחים, הסבורים שתוחלת החיים כבר מתקרבת לשיאה, ולאלה הצופים המשך לינארי של שיפורים בתוחלת החיים כפי שאירע במאה השנים האחרונות, יש גם דעות שהמהפכה האמיתית בהתארכות תוחלת החיים עוד לפנינו, ובעתיד אנשים יחיו עד גיל 150 או יותר".

שינויים העיקריים שחלו בלוחות מבדילים בין גברים ונשים ובין גילאים: שיעורי תמותה למבוטח פעיל עד למועד הפרישה – ירדו ב־4%; שיעורי תמותה למבוטח החל ממועד תחילת תשלום הקצבה: גברים בגיל 66־81: שיעורי התמותה קטנו. גברים ביתר הגילים ונשים: שיעורי התמותה גדלו.

חברות ביטוח

עדכון לוחות התמותה משפיע על חברות הביטוח בהפרשה לעתודות, אך אינו משפיע על החוסכים שרכשו פוליסה עם מקדם מובטח (מי שרכשו פוליסה לפני 2013).

להלן מוצגים שיעורי השינוי במקדמי המרה לגמלה עבור גבר בן 67 ואישה בת 64 לפי מספר שנות הבטחה, היוון בריבית של 3.40%, תוך הבחנה בין ההשפעה של עדכון לוח התמותה ועדכון של שיפורי התמותה.

קרנות פנסיה

קרנות הפנסיה החדשות

לוחות התמותה בקרנות הפנסיה עודכנו כבר ב־2017, כך שהן הושפעו רק מלוח שיפורי התמותה. ההשפעה שונה בכל אחת מן האוכלוסיות הבאות:1. עמיתים גברים שעתידים לפרוש בתוך כ־5 שנים – המקדם במסלול ללא הבטחה צפוי לגדול ב־1%, מה שיקטין את הקצבה בהתאם; 2. נשים – המקדם יקטן ב־0.3% והקצבה תעלה בהתאם; 3. פנסיונרים שכבר פרשו ועמיתים פעילים: תהיה הפחתת זכויות מינורית משום שהיא מתפרסת על אוכלוסייה גדולה.

קרנות הפנסיה הוותיקות

גם הן יידרשו לעדכן את מודל שיפורי התמותה מה שצפוי ליצור גידול חד פעמי בהתחייבויות כלל עמיתי הקרן, מה שעלול ליצור גירעון שלול להתגלגל לכיסם של הפנסיונרים בקרנות אלו. להלן מוצגים שיעור השינוי במקדמי המרה לגמלה עבור עמית שפרש ב־01/01/2019 בגילאים שונים, לפי מסלולי פרישה, והיוון בריבית של 3.74%, בין המודל לשיפורי תמותה הקיים לבין המודל החדש (נתוני תמותה לפי לוח פ 3ד בחוזר פנסיה 2017-3-6).

בנוסף לשינוי מקדמי המרה, לעדכון מודל שיפורי התמותה בקרנות החדשות תהיה גם השפעה חד פעמית על ההתחייבות של מקבלי קצבאות, שתתחלק בין כל העמיתים בקרן (פעילים, נכים, מוקפאים ופנסיונרים). בקרנות הוותיקות עדכון מודל שיפורי התמותה צפוי ליצור גידול חד פעמי בהתחייבויות של כלל עמיתי הקרן. כאמור, מדובר בטיוטה והגופים המוסדיים לחסכון ארוך טווח מוזמנים להעיר עליה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email