רשות שוק ההון פרסמה את המכרז השלישי לקרנות הפנסיה הנבחרות

בין עקרונות המכרז: שיעור דמי הניהול המרביים מההפקדות לא יפחת מ־0.5% ולא יעלה על 1%; שיעור דמי הניהול המרביים מהיתרה הצבורה לא יפחת מ־0.15%
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה אתמול (ד') את הליך קרנות הפנסיה הנבחרות שצפוי להיכנס לתוקפו החודש נובמבר. בסיום ההליך ייקבעו קרנות פנסיה שיציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר, ובסופו יוגדרו כקרנות הפנסיה הנבחרות לתקופה של שלוש שנים. עובדים המצטרפים לקרנות זכאים להטבה משמעותית בדמי ניהול למשך תקופה של עשר שנים ממועד הצטרפותם.

ד"ר ברקת | צילום: גיא קרן

מהרשות נמסר כי פעילות הקרנות הנבחרות בשני ההליכים הקודמים הגבירה את התחרות בשוק הפנסיוני, הובילה לירידה בדמי הניהול המשולמים בקרנות הפנסיה והעניקה פתרון זמין וזול לקרוב ל-800 אלף חוסכים שבחרו להצטרף עד היום לקרנות הנבחרות ובכך הגדילו את החיסכון הפנסיוני שלהם. כמו כן, כולל ההליך החדש המשך מתן הנחה משמעותית בדמי הניהול למי שיבחר לפרוש לפנסיה מהקרנות הנבחרות.

עיקרי ההליך החדש

שיעור דמי הניהול המרביים מההפקדות לא יפחת מ-0.5% ולא יעלה על 1%, שיעור דמי הניהול המרביים מהיתרה הצבורה לא יפחת מ-0.15%; בהתאם לתנאי ההליך ייקבעו בין שתיים לארבע קרנות נבחרות, וזאת בהתאם למספר הקרנות החדשות שיבחרו להצטרף לשוק הפנסיה בישראל. כך שככול שיותר קרנות חדשות יתווספו כך מספר הקרנות הנבחרות יגדל

עוד נקבע במסגרת עקרונות ההליך כי תינתן 'הגנת ינוקא' בצורה מדורגת כך ששחקנים חדשים יקבלו הגנה מלאה ושחקנים עם נתח שוק של 5% עד 10% בהפקדות יקבלו הגנה חלקית. כמו כן, גופים שירצו להקים קרן פנסיה חדשה ידרשו להגיש לאישור הרשות תכנית עסקית כוללת. בנוסף, ניתנה האפשרות כי גופי תפעול קיימים כגון עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר יספקו שירותים לקרנות החדשות שיוקמו.

"הליך הקרנות הנבחרות הינו הליך משמעותי המהווה הזדמנות לקידום עקרונות מרכזיים עליהם מתבססת עבודת הרשות בשנים האחרונות, הבטחת טובת כלל ציבור החוסכים בישראל והגברת התחרות בשוק ההון הישראלי", מסר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת. "אני מקווה שההליך יעודד כניסת שחקנים חדשים לשוק הפנסיה בישראל, והרשות תפעל לסייע לשחקנים חדשים אלו בכל הנוגע לתפעול הקרנות החדשות שיוקמו תוך הבטחת רמת השירות שתוענק ללקוחות. המכרז עתיד לתקן פערים קיימים כמו דמי ניהול לצעירים ובעלי הכנסה נמוכה ויבטיח את מיצוי הזכויות וטובת החוסכים בישראל", הוסיף.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email