רשות שוק ההון פתחה בחקירה במגדל בחשד לעבירות מנהליות

בכירים בחברה זומנו לתשאול ונאספו מסמכים ועותקים של תכתובות מייל ממחשבי החברה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פתחה בחקירה רשמית במגדל בחשד לעבירות מנהליות לכאורה שבוצעו בחברה בשנים האחרונות. על פי דיווח החברה לבורסה, "במסגרת זו נמסרו לרשות מסמכים שהתבקשו, וכן הוזמנו לתשאול נושאי משרה שונים במגדל ביטוח. לא נמסרו למגדל ביטוח פרטים בקשר עם הנושאים העומדים ביסוד הבדיקה".

החקירה החלה לפני כשבועיים ובמסגרתה פשטו נציגי הרשות על משרדי הנהלת החברה בפתח תקווה ואספו מסמכים ותכתובות מייל ממחשבי החברה. נודע כי הרשות בודקת את התנהלות החברה ובכיריה מול דירקטורים בחברה.

ניר גלעד. ניסיון החלפה לא תקין | צילום: משה שי/יח"צ

יש לציין, כי לרשות שוק ההון אין סמכות לבצע חקירה פלילית כמו שיש לרשות ניירות ערך, והיא יכולה לבצע חקירה מנהלית. בענף מעריכים כי מדובר בניסיון נוסף של הממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת לכופף את ידיו של בעלי השליטה במגדל שלמה אליהו, שמסרב לקיים דרישות של הממונה.

ב-14 ביולי האחרון שלח ברקת מכתב חריף לחברי דירקטוריון מגדל ביטוח, ובו הוא דורש מבעלי השליטה שלמה אליהו לבחור באיזה דירקטוריון ישמש כחבר – זה של מגדל ביטוח, או זה של מגדל אחזקות, חברת האם של מגדל ביטוח. הממונה קבע במכתבו: 1. מר אליהו אינו רשאי להמשיך ולכהן במקביל כדירקטור בחברת האחזקות ובמגדל ביטוח; 2.ככל שיבחר להמשיך ולכהן כדירקטור במגדל ביטוח, יהא עליו לקבוע את משרדיו מחוץ למשרדי מגדל ביטוח.

חוסר יציבות

במכתבו העלה הממונה טענות חמורות לגבי התנהלות החברה: "מזה תקופה מאופיינת חברת הביטוח – המנהלת נכון לסוף 2019 נכסים בשווי של כ-256 מיליארד שקל, מהם 218 מיליארד שקל עבור אחרים (עמיתים ומבוטחים) – בחוסר יציבות משמעותי בשדרה הניהולית הבכירה שלה. כחלק מהגשמת תפקידי הרשות, במהלך תקופה העולה על שנה וחצי עקבה מקרוב הרשות אחר התנהלותה ואופן ניהולה של חברת הביטוח, ובכלל זה במידת המעורבות של אליהו, המכהן בתקופה האמורה כיו"ר דירקטוריון חברת האחזקות וכדירקטור בחברת הביטוח, ומעורבות דירקטוריון חברת האחזקות בענייניה של חברת הביטוח. בחינה זו הצביעה על מספר אירועים המעידים על תפקוד לקוי של אליהו, בניגוד לחובות המוטלות עליו מכוח הוראות הדין, לרבות הובלת דירקטוריון החברה ליטול בניגוד להוראות הדין את סמכויותיו של דירקטוריון מגדל ביטוח".

ברקת מנה שני אירועים, אותם עצרה הרשות לאחר שנודע לה עליהם, לצד אירועים נוספים בהם התערב אליהו בניהול מגדל ביטוח: הראשון מתייחס להקמת ועדת דירקטוריון החברה בנובמבר 2018 (מה שזכה לכינוי "המטבחון") שאליהו רצה להקים עם עוד שני דירקטורים חיצוניים, בהם נטל, לטענת הממונה, סמכויות מדירקטוריון מגדל ביטוח. לטענת ברקת, מדובר בחשש כי אליהו והדירקטורים פעלו בניגוד לחובת האמונים שלהם ובניגוד עניינים פוטנציאלי.

האירוע השני הוא החלטת דירקטוריון החברה מחודש אפריל 2020 להחליף את היו"ר ניר גלעד במוטי רוזן. "גם בכך רואה הרשות חשש לפעולה של הדירקטורים המשותפים בהנחייתו וביוזמתו של אליהו בניגוד לחובת האמונים שלהם", ציין ברקת במכתבו.

צילום התמונה הראשית: Shutterstock

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email