רשות שוק ההון: רובד הביטוח הסיעודי הנוסף בקופות החולים ינוהל בקרן נפרדת

לא יוגבל שיעור הסיכון לחברות הביטוח ברובד הנוסף; הלשכה: "הפכו את הביטוח לקרנות עמיתים כמו בפנסיה והעבירו את הסיכונים מחברות הביטוח לציבור, בעיקר לצעירים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לאחר שהרחיבה את הכיסויים לביטוח סיעודי קבוצתי בקופות החולים בפברואר האחרון, בעקבות הפסקת שיווק הפוליסות הפרטיות בתחום, פרסמה אתמול רשות שוק ההון טיוטת חוזר ממנה עולה, כי רובד הביטוח הנוסף ינוהל בקרן נפרדת.

בנוסף, אם ברובד הבסיסי חברת הביטוח תישא בסיכון הביטוחי הגלום בתוכנית בשיעור שלא יפחת מ-20%, הרי שברובד המורחב מוצע שלא להגביל את חברת הביטוח לשיעור סיכון מסוים ולאפשר גמישות בסיכון הביטוחי שלוקחים הצדדים.

צילום: shutterstock

כאמור, על פי התיקון מפברואר, קופות החולים יוכלו להציע למבוטחים שרכשו רובד בסיסי בביטוח סיעודי, לרכוש פוליסת סיעוד קבוצתית לחברי קופות החולים שכוללת רובד מורחב או תוספת תשלום ביטוח, זאת בכפוף להליך חיתום רפואי ובתוספת תשלום.

ניהול בקרן נפרדת

על פי הטיוטה, עליה חתום הממונה ד"ר משה ברקת, "חוזר זה נועד להגדיר את אופן ניהול הקרנות של הרבדים שהוספו בהוראות לרובד הקיים. חברת ביטוח וקופת חולים יחתמו על הסכמים שונים לקרנות המבוטחים השונות, הסכם לקרן המבוטחים לכיסוי ברובד הבסיסי והסכם לקרן המבוטחים לכיסוי ברובד המורחב; בכל הסכם בין חברת ביטוח לבין קופת חולים ייקבעו הסכומים שיועברו לקרנות המבוטחים מתוך סך דמי הביטוח שישולמו בעד כלל המבוטחים בתכנית".

מוצע, כי הפרמיה המשולמת לרובד המורחב תשמש לבניית קרן נפרדת לתשלום תביעות המבוטחים ברובד זה; הפרמיה המשולמת בגין תוספת סכום הביטוח לרובד הבסיסי תשויך לקרן הרובד הבסיסי; הפרמיה המשולמת בגין תוספת סכום הביטוח לרובד המורחב תשויך לקרן הרובד המורחב.  "מטרתה של ההפרדה האמורה היא למנוע השפעה של מבוטחים ברובד אחד על מבוטחים ברובד אחר", מסבירים ברשות.

עוד מוצע כי חברת ביטוח תשקיע את כספי קרנות המבוטחים במהלך תקופת ההתקשרות בינה לבין קופת חולים, במסגרת התחייבויות תלויות התשואה שלה ובמסלול השקעות נפרד, בכפוף להוראות שנקבעו בהיתר שנתן הממונה ובכללם אי דרישה לשליחת דיווח למבוטח.

הערות על הטיוטה יתקבלו ברשות עד ה-12 ביולי 2020 ולאחר מכן יתקיימו שימועים בנושא.

הסיכון מועבר אל הצעירים

בתגובה מסר סו"ב איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה: "מדובר בתיקון טכני, שרק מתקנן את אופן ניהול הקרנות והשקעותיהן והפרדת הרבדים. כל שאר העקרונות נשארו ללא שינוי ועדיין הביטוח הסיעודי של קופות החולים הוא חוזה קולקטיבי זמני שאינו מובטח לטווח ארוך.

"גם העובדה שחברת הביטוח חייבת לקחת על עצמה רק 20% מהסיכון ברובד הבסיסי ואחוז לא מוגדר במורחב מדגישה שכל הסיכון הרעיל בכיסוי הועבר באלגנטיות מהחברות אל כתפי הציבור. בפועל, מדובר למעשה בניהול קרן עמיתים כפי שנהוג בפנסיה, בלי שהחברות לוקחות על עצמן את התפקיד הקלאסי של ניהול סיכון והענקת הגב הפיננסי להפסדים. לא הרובד הבסיסי ולא זה המורחב  מאפשרים ללקוחות הצעירים להבטיח לעצמם את העתיד כפי שיכלו בפוליסות האישיות שכבר אינן משווקות".

גבי נקבלי, מומחה בביטוחי בריאות וסיעוד, דווקא מברך על ההרחבות: "על רקע היעלמותם של ביטוחי הסיעוד הפרטיים, יש לברך על הרחבת ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים של קופות החולים, שעל אף מגבלותיהם, מהווים רובד הגנה בסיסי, ראשוני וטוב. לצד זה, על מנת להבטיח שגם אוכלוסיות שאינן מחזיקות בביטוח זה כיום, וגם כדי שהרבה יותר יצטרפו לרובד המורחב, אני קורא לרשות שוק ההון לאפשר לסוכני הביטוח,
להם יש נגישות לציבור הרחב ואת ההבנה באשר לצורך בביטוח זה, לשווק ביטוחים אלה של קופות
החולים הן ברובד הבסיסי והן ברובד המורחב".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email