רשות שוק ההון שוב האריכה את מדיניות אי האכיפה על ייעוץ פנסיוני של בנק שלא בסניף

הרשות דובקת בעמדתה שלא לאכוף את האיסור שחל על בנקים לספק יעוץ פנסיוני שלא בסניף הבנק; הלשכה: "נוכח חזרת המשק למסלול אין הצדקה לצעד זה של הרשות"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון פרסמה השבוע כי האריכה עד ל-25 באפריל 2022 את עמדתה לגבי אי אכיפה על ייעוץ פנסיוני על ידי תאגיד בנקאי שלא בסניפי הבנק ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני.

בתגובה מסר עו"ד יניב מאיר, היועץ המשפטי-מקצועי של הלשכה: "יעוץ פנסיוני באמצעות תאגיד בנקאי הוסדר בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005. חוק הייעוץ הינו תוצר פרי עמל ועבודה מקיפה שנערכה על ידי משרד האוצר לקידום רפורמה בשוק ההון באמצעות ועדת בכר. בין ממצאיה של הוועדה נקבע כי מגוון הפעילויות בהן עוסקים הבנקים יוצר ניגוד עניינים מהותי בין האינטרס העסקי של הבנק לבין טובת ציבור לקוחותיהם, זאת כתוצאה ממגוון תחומי העיסוק של הבנקים, ומן הרושם שנוצר כלפי ציבור הלקוחות לפיו הבנקים משמשים יועצים פיננסיים אובייקטיביים בעוד שבמקרים רבים הם בעלי אינטרסים נוספים.

"איננו רואים סיבה שענף הבנקאות יפעל בכל הנוגע לייעוץ הפנסיוני שלא בהתאם להוראות החוק" | צילום: shutterstock

"בין הפעולות עליהן ניתן הדגש בחקיקת חוק הייעוץ – לאפשר לבנקים לעסוק בייעוץ פנסיוני אך ורק בין כתלי סניפי הבנק וזאת מתוך כוונה להפחית את הריכוזיות שידע ענף הבנקאות, וראוי להדגיש – יתרונן הגדול של מערכות ההפצה הבנקאיות נובע, בין היתר, מפריסת סניפים רחבה לכשלעצמן.

"עמדת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון לפיה הוראות החוק האוסרות על הבנקים ליתן ייעוץ מחוץ לכתלי סניפי הבנק לא יאכפו הינה שלישית במספר. בשונה ממצב הדברים שידעה מדינת ישראל בתחילתה של מגפת הקורונה ויציאתן לאור של 'תקנות הקורונה' השונות, הרי שאין ספק כי כיום המערכות הכלכליות חזרו למסלולן ומרבית המגבלות הקשורות באופן ישיר לפעילות תאגידים עסקיים, דוגמת הבנקים, הוסרו – על כך ניתן ללמוד מתוך הנחיות בנק ישראל העכשוויות גם בהתייחס להתפשטות זן האומיקרון של נגיף הקורונה.

"כשם שענפים משמעותיים אחרים במשק הישראלי, דוגמת חינוך ותחבורה, חזרו לפעילות רציפה לצד התמודדות עם זן האומיקרון של נגיף הקורונה איננו רואים סיבה שענף הבנקאות יפעל בכל הנוגע לייעוץ הפנסיוני שלא בהתאם להוראות החוק ומבלי שפעולות אכיפה בעניין זה יישומו".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email