רשימת המצביעים לנשיאות הלשכה תיסגר חצי שנה לפני מועד הבחירות

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

לשכת סוכני הביטוח תסגור את רשימת המצביעים לנשיאות הלשכה חצי שנה לפני מועד הבחירות, כך אושר פה אחד באסיפה הכללית של הלשכה השבוע. ההחלטה התקבלה בעקבות התופעה שבה חברות הביטוח מנסות לכאורה להשפיע על בחירת נשיא הלשכה, באמצעות מימון הצטרפותם של סוכנים כחברים בלשכה, ובתום שנת החברות לא מחדשים אותה.

את ההצעה הציג יו"ר ועדת התקנון אריה אופיר באסיפה הכללית, שהתכנסה מיד בתום כנס הפיננסים בתיאטרון הבימה. על התופעה שכונתה במהלך ההצבעה "מחול שדים שמתנהל במערכת בחירות על גיוס חברים ללשכה", אמר אופיר, כי "לא ייתכן שגוף מסוים יקבע לנו מי יכהן כנשיא הלשכה".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email