רשם העמותות סגר את הבדיקה בעניין התנהלות הלשכה

קבע כי בעקבות ההסכמות בלשכה לדוח המילולי והדוחות הכספיים לשנת 2019, הוא לא מצא לנכון להמשיך ולבחון את הנושא. מ"מ הנשיא, סו"ב אנגלמן: "נמשיך עם הפנים קדימה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ביום שלישי השבוע התקבלה בלשכה הודעת רשם העמותות על סיום בדיקת התנהלות הלשכה. מוקדם יותר השבוע (יום ב') התקבל גם אישור רשם העמותות לדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2019 שהוגשו באיחור.

הבדיקה החלה לפני חודשים ספורים בעקבות תלונת שניים מחברי הוועד המנהל הקודם, לפיה התנהלות העמותה אינה תקינה והיא מנוגדת להוראות חוק העמותות. לאחר בחינת המסמכים שהעבירה, ושצורפו לתלונה – הוחלט  להתחיל בבדיקה.

סו"ב יוסי אנגלמן | צילום: באדיבות המצולם

רשם העמותות ציין כי "עניינה של התלונה הוא חשש להתנהלות שאינה בהתאם לחוק העמותות ולהנחיות לניהול תקין של עמותות, של נושאי משרה בעמותה, בדגש על האופן שבו מתקבלות החלטות ע"י ועד העמותה. זאת ועוד, נטען כי אישור הדוח המילולי לשנת 2019 נדחה מטעמים שאינם ענייניים הכוללים סירוב של נושא משרה בעמותה לציין בדוח כאמור את העובדה כי הוגשה נגדו תלונה במשטרה בגין פעילותו במסגרת העמותה".

בתגובה על סגירת הבדיקה ואישור הדוחות, מסר סו"ב יוסי אנגלמן, מ"מ נשיא הלשכה: "אלה בשורות נהדרות ואנו שמחים שמאמצנו הרבים נשאו פרי. נמשיך עם הפנים קדימה לפעול על מנת להשאיר לנשיא שייבחר לשכה הפועלת בשקיפות ויעילות למען חבריה ולמען סוכני וסוכנות הביטוח בכלל".

לגבי האירוע החריג שלא דווח בדוח המילולי (תלונה במשטרה נגד סו"ב ליאור רוזנפלד בטענה להתחזות כנושא בתואר אקדמי בהצטיינות) מציין הרשם: "בנושא זה נשלחו שתי התייחסויות נפרדות ע"י גורמים שונים מהעמותה. בין השאר, בהתייחסות אחת צוין כי אין מדובר בפתיחה של חקירה פלילית כנגד העמותה או מי מנושאי המשרה בה בקשר עם ביצוע תפקידו בעמותה וכן לא הוגש כתב אישום כנגד העמותה או מי מנושאי המשרה בקשר עם תפקידו בעמותה, על כן אין לציין את המקרה בדוח המילולי. בהתייחסות השנייה צוין, כי המועצה לא הצליחה למלא את חובתה לדון ולאשר את הדוחות הכספיים והמילוליים בשל התנהלות נושאי משרה בעמותה שכללה חילוקי דעות בנוגע לניסוח התייחסות למקרה האמור בדוח המילולי. על כן, התבקשה העמותה להגיש עמדה אחת המקובלת על כלל חברי הוועד".

קץ למחלוקות

"כתגובה, העמותה הגישה התייחסות אחידה בה צוין כי שני חברי ועד פרשו מהוועד המנהל, וכי לאחר מכן הודיע נשיא העמותה ויו"ר הוועד על פרישתו מהעמותה החל מיום 10.03.2021 ועמו פרש חבר ועד מנהל נוסף. עוד צוין כי עם הצטרפותם של חברי ועד מנהל חדשים, התכנס הוועד המנהל מספר פעמים מתוך מטרה לשים קץ למחלוקות ולארגן את תהליכי העבודה מתוך החלטה מודעת כי אין מקום למחנאות ומאבקי כוחות".

הרשם מציין כי הוגש למועצה "נוסח חדש של הערות בדוח המילולי אשר הוסכם ואושר ע"י כלל חברי הוועד המנהל אשר התכנסו ובחנו את השינויים. עוד צוין, כי ועדת הביקורת של העמותה עברה על הדוחות והמליצה למועצה לאשר אותם. בהמשך לכך, הוגש דוח מילולי לרשם הכולל התייחסות למקרה האמור".

עמדת הרשם לסיכום: "בנסיבות אלו בהן הדוח הוגש וכלל את נשוא המקרה, לא מצאנו לנכון להמשיך ולבחון את הנושא".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email