שאלון חיתום אחיד בביטוח הוצאות רפואיות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרסמה השבוע טיוטת תיקון חוזר להוראות החוזר המאוחד (שער 6, חלק 3) בנושא שאלון חיתום אחיד בביטוח הוצאות רפואיות.

מטרת טופס החיתום היא מיון בין מבוטחים שידרשו למלא שאלון המשך לבין מבוטחים שיתקבלו בתנאים רגילים. במסגרת התיקון, חברות הביטוח ישתמשו בשאלון חיתום ראשוני אחיד לעניין ביטוח הוצאות רפואיות, כדוגמת ביטוחי ניתוחים, השתלות ותרופות, וכן הוא קובע במה אין לעשות שימוש בהליך חיתום רפואי. תחילת תוקפו של החוזר ב־1 בינואר 2019.

בטיוטה מובהר כי מדובר בשאלון ראשוני אשר אינו נוגע לשאלות ההמשך עליהן יידרש המבוטח לענות במקרה שהצהיר על בעיה רפואית וכי אין באמור כדי להשפיע על שיקול דעתו של המבטח בדבר קבלתו של המועמד לביטוח לתכנית הביטוח. עוד מוסבר כי טופס השאלון נוסח כך שיהיה ברור למבוטח ויקל עליו להשיב תשובה מלאה וכנה, ויסייע למנוע מחלוקות בשלב יישוב התביעה. כמו כן, הפורמט האחיד יאפשר למבוטח שמילא את השאלון, והצהיר כי אין לו בעיות רפואיות, לקבל הצעות ביטוח ממספר חברות ביטוח במקביל, במקום שאלון נפרד לכל חברת ביטוח ממנה יבקש לקבל הצעת מחיר. עוד מוסבר כי שאלון אחיד יקל על ביצוע חיתום באמצעים דיגיטליים, להם יתרון בהצגת המידע באופן ברור למבוטח, מה שיאפשר לגופי שיווק אובייקטיביים לקבל הצעות ממספר חברות במקביל, הליך שיעודד את הגברת התחרות.

השאלה הראשונה בשאלון מתייחסת לגובה ומשקל המועמד לביטוח והשאלות הנוספות הינן שאלות שניתן לענות עליהן ב"כן" או "לא", ומתייחסות לנושאים רפואיים שונים. מועמד שענה בשלילה לכל השאלות בשאלון לא יצטרך לספק מידע רפואי נוסף במסגרת הליך החיתום ויקבל הצעת מחיר מהמבטח תוך פרקי זמן קצרים, בתגובה, מסר סו"ב איגור מורי, יו"ר ועדת בריאות וסיעוד בלשכה: "השאלון האחיד יקל לא רק על הלקוחות אלא גם על הסוכנים; כיום הסוכנים עושים שופינג ללקוח בכמה חברות, וברור שאם נוכל להסתפק במילוי של טופס אחד, זה רק יקל עלינו. הבעיה היא עם מי שיש להם בעיית בריאות, שם אי אפשר להסתפק בשאלון אחיד. השאלון הוא אחיד רק ברמה הראשונית שלו, והוא לא פוטר אותנו הסוכנים מתחקור הלקוחות על כל ספק של מחלה ממנה הם סובלים.

"ביטוח הבריאות הוא מורכב ותלויים בו חייו ובריאותו של אדם, ורק איש מקצוע יכול לבדוק שהמסמך האחיד או הלא אחיד, ימולא כהלכה. כיום מוכרים פוליסת בריאות מפורקת – ניתוחים באיילון למשל, השתלות וניתוחים בחו"ל במגדל, ומחלות קשות בכלל. אם יתאפשר למלא שאלון פעם אחת, זו הקלה פרוצדורלית בלבד. החיסרון העצום הוא ברכישת פוליסות חלקיות, בהם חברת הביטוח מוכנה להסתפק בהצהרת בריאות מאוד ספציפית ומינימלית. זה פוגע רק במבוטח.

"מה שהממונה עושה זה להקל ברמה הדיגיטלית כדי שהמבוטח יוכל לעשות שופינג ראשוני בעצמו באינטרנט. יש עשרות אחוזים של מבוטחים שבטוחים שהם בריאים ויענו על כל השאלות בשאלון האחיד בשלילה, ורק אם אתה הסוכן בודק מולם, מתברר שברמה ביטוחית הם לא עומדים בקריטריונים לכיסוי בעת תביעה. למלא שאלון כזה ללא סוכן ביטוח זה לקחת סיכון גדול שהוא ימולא בצורה לא נכונה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email