שאלות ותשובות בעניין הרפורמה בביטוחי הבריאות – פוליסה אחידה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הפיקוח מציע פוליסה שתהיה זולה מאשר היום, מה רע בכך?

עד היום העיקרון בפוליסה פרטית היה שיש הבטחה למבוטח לגבי הפרמיה ותנאי הפוליסה לכל ימי חייו, דבר אשר נותן לו ביטחון במוצר. בפוליסה החדשה שמציע האוצר אין ביטחון לגבי המחיר ולגבי תנאי הפוליסה. קרוב לוודאי שהמחירים ישתנו מדי פעם, במיוחד בקבוצות הגיל הבוגרות ואנשים יכולים למצוא את עצמם מבטלים פוליסת בריאות בגלל חוסר היכולת לשלם עבורה, כל זאת לאחר שהיו מבוטחים כבר כמה שנים.

מה ההבדלים בין שתי הפוליסות, הקיימת והחדשה על פי המפקחת על הביטוח, ביכולת המבוטח לבחור רופא מנתח?

בכל מדינה מתוקנת, ניתנת לאזרח בעל פוליסה פרטית, שאותה הוא משלם מכיסו, זכות הבחירה של המנתח שאותו הוא מבקש שינתח אותו בעת הצורך, וכך אכן קיים בפוליסות הבריאות הנוכחיות. בפוליסה החדשה על פי האוצר, תהיה רשימת מנתחים סגורה מתוכה יוכל המבוטח לבחור רופא מנתח. אם המבוטח ירצה מנתח שאינו ברשימה, הוא יאבד את זכותו בפוליסה ולא יוכל לממש את הביטוח. זה דבר שמנוגד לכל היגיון ואין ספק שרשימת המנתחים תהיה מצומצמת ולא תכלול את בכירי המנתחים, כך שנמצא את עצמנו מוציאים הרבה כסף פרטי נוסף כדי להגיע למנתח שאותו אנו רוצים ואינו מופיע ברשימה, על אף שאנו משלמים עבור פוליסת בריאות פרטית.

האם הפוליסה החדשה תענה על הצרכים הביטוחיים של האזרח?

בהחלט לא. הפוליסה המוצעת הינה בסיסית ביותר ומכסה רק אשפוזים וייעוצים רפואיים ׁ(בצורה מצומצמת) במסגרת הרפואה הפרטית. הפוליסה אינה מכסה ניתוחים בחו"ל, השתלות, תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, גילוי מחלה קשה, טיפולי פוריות, בדיקות אבחנתיות ועוד. על סוכני הביטוח תחול האחריות לדאוג לכך כי המבוטח ירכוש בנוסף וירחיב את הפוליסה המצומצמת, כך שתכלול את כל הכסויים הביטוחיים החשובים.

בחוזר המפקחת על הביטוח יש דרישה מחברות הביטוח ליידע ולהציע לכל מבוטח קיים פוליסה במבנה האחיד במקום הקיימת, האם זה סביר?

הדרישה, כפי שמופיעה בטיוטת החוזר של המפקחת, הינה בלתי סבירה לחלוטין. לא יעלה על הדעת להציע למבוטח קיים, שמחזיק בפוליסת ביטוח פרטית המבטיחה לו ביטחון ביטוחי לכל ימי חייו, להרע את מצבו הביטוחי ולהציע לו פוליסה שאין בה ביטחון לגבי הפרמיות העתידיות או היקפי הכיסוי הביטוחי שיכולים להשתנות. נראה לי שאכיפה של הדרישה הנ"ל הינה בעייתית וחייבת להיבחן במבחן המשפטי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email