"שוב בחרו ברשות בפגיעה בחופש העיסוק של סוכני הביטוח"

תגובת הלשכה מגיעה לאור המלצת רשות שוק ההון לשינוי כתב השירות לתיקון החלפת שמשות כך ששירותי תיקון והחלפת שמשות של הרכב יבוצעו רק במסגרת פוליסת ביטוח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"בשנים האחרונות חלו תמורות שונות בשוק ביחס לאופן שיווק כתב שירות לתיקון והחלפת שמשות, כך שהוא נמכר גם באופן נפרד מכתבי שירות אחרים העוסקים בשירותי דרך. בנוסף, החלו לשווק ולמכור תתי כתבי שירות, כגון כיסוי להחלפת שמשות מקוריות. שינויים נוספים שחלו בכיסוי הם הכללת רכיבים נוספים, בטיחותיים ואוטונומיים המקושרים למערכות הרכב שיש בהם להשפיע גם על עלויות התיקון וגם על הסיכון העתידי במידה ולא בוצע תיקון ראוי", אומרים ברשות שוק ההון. "שינויים אלה הפכו כיסוי זה מכיסוי הניתן כחלק מכתב שירות לכיסוי בעל מאפיינים של חוזה ביטוח, בין היתר, השירות מבוסס על הערכה ופיזור של סיכונים, הסיכון משמעותי בעוד הפרמיה נמוכה, ותכלית הפיקוח מחייבת הבטחת יציבות הספק, ניהולו התקין ושמירת האינטרסים של מקבל השירות.

שי שדה. צילום: באדיבות המצולם

"לאור האמור, מוצע לתקן את החוזר ולקבוע כי שירותי תיקון והחלפת שמשות של הרכב יינתנו אך ורק במסגרת פוליסת ביטוח", קובעת הרשות בטיוטה שפרסמה השבוע לתיקון חוזר "הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם", המתייחסת לכתבי שירות ברכב ובבריאות.

כתבי שירות משודרגים

ברשות טוענים כי הרקע לתיקונים הנדרשים הוא "פניות הנוגעות לדרכי פעולה (פרקטיקות) שהתפתחו בשוק בהקשר להוראות החוזר, ובחינה שנערכה ברשות העלתה כי נדרש לבצע מספר תיקונים בחוזר על מנת לתקן את דרכי הפעולה השליליות שנוצרו". עוד נטען, כי "מתוך רצון לאפשר כניסה של כתבי שירות משודרגים בתחומים שונים יתאפשר שיווק של כתבי שירות מסוימים לאחר אישור הממונה על ידי ספק שירות אחד בלבד".

מודגש כי לגבי כתבי שירות לכיסויים ביטוחיים בתחום הבריאות, "אלה שווקו על ידי חברות פרטיות, שאינן מפוקחות על ידי הרשות, ושבאפשרותן, בין היתר, להפסיק את השירות בכל עת". עוד טוענת הרשות, כי מפניות ציבור שהגיעו לרשות שוק ההון, לו שווקו כתבי שירות אלה המבוטחים לא הבינו שרכשו כתבי שירות, אלא סברו שמדובר בחלק מפוליסת הביטוח".

בחוזר הקיים, בסעיף בחירה בין ספקי שירות, חברת ביטוח תאפשר למקבל השירות לבחור מבין שני ספקי שירות, לכל הפחות. הרשות מציעה להוסיף: "על אף האמור, חברת ביטוח רשאית לפנות לממונה בבקשה שלא לאפשר למקבל השירות בחירה בין שני ספקי שירות, במקרה שבו הציגה עמדה לפיה ניתן להתקשר עם ספק שירות יחיד; אישור הממונה כאמור יכול להינתן לפרק זמן קצוב".

חוזר לחוד ומציאות לחוד

הרשות טוענת עוד כי "כחלק מפרקטיקת שיווק כתבי שירות המכילים כיסויים ביטוחיים שווקו כתבי השירות למבוטחים על ידי סוכנויות ביטוח. מפניות ציבור שהגיעו לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון עולה כי מבוטחים להם שווקו כתבי שירות אלה לא הבינו שהם רכשו כתבי שירות, אלא סברו שמדובר בחלק מפוליסת הביטוח".

בעקבות זאת, מוצע בטיוטת התיקון לחוזר להורות כי בין מכירת פוליסת ביטוח למכירת כתב שירות ללא מעורבות חברת ביטוח נדרש להמתין שלושה ימי עסקים.

בתגובה מסר סו"ב שי שדה, יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה: "טיוטת החוזר לכתבי השירות שייצאה מוכיחה פעם נוספת כי חוזרים לחוד ומציאות לחוד.

"אנחנו רואים היום כי חברות הביטוח גם בזמן כתיבת שורות אלו לא מקיימות את חוזר כתבי השירות ועדיין מתנות עמלה ברכישת כתבי שירות דרך הפוליסה, או אינה מעניקה הנחות מקסימליות בתוכניות ללא כתבי השירות, ואף מתמחרות את הכיסוי בחינם, דבר שעל פי חוזר כתבי השירות הוא לא תקין.

"אך במשרדי הממונה בחרו שוב בפגיעה בחופש העיסוק של ציבור סוכני הביטוח בכך שמבקשים להשמיט כיסוים הכוללים תחזוקה והחלפה (החלפת שמשה  פנסים מראות). כאשר בוחנים את מצב ספקי השירות בעולם הרכב נגלה כי ישנם בין 2 ל-3 ספקי שירות עיקריים בתחום החלפת השמשות  פנסים ומראות. אותם גופים עובדים הן עם חברות הביטוח בישראל, והן עם ספקי השירות הפרטים מחוץ לפוליסה.

"האם מכירה של שירות החלפת שמשה מחוץ לפוליסה או בתוכה משנה את איכות השירות אשר לקוח הקצה יקבל בתחנת השירות? האם כאשר החלפת השמשה מתבצעת ישנה הבחנה מי הגורם המשלם עליה? התשובה היא לא, ספקי השירות והחלפים עובדים באופן שווה ורציף עם כל הגורמים המשווקים כיום את כתבי השירות, בתוך הפוליסות ומחוצה להם.

"אנחנו קוראים למשרד הממונה על שוק ההון לפרסם, על פי חוק חופש המידע, את כמות התלונות שהגיעו אליו בנושא החלפת שמשות או פנסים ומראות על מנת לנתח האם התלונות הם ממכירה מחוץ לפוליסה או שמא דווקא בתוך הפוליסה?

"לצערנו, בחודשים האחרונים חברת שירותי דרך 'זברה' נכנסה להליכים של פשיטת רגל, מה שלא קרה קודם לכן בשוק ספקי השירות. האם בגלל קריסה של חברה אחת שהעניקה שירות לעשרות אלפי כלי רכב בישראל נדרש לבצע חוזר המשפיע על 3.6 מיליון כלי רכב במדינת ישראל? האם הרשות לא הלכה צעד אחד רחוק מידי? חופש העיסוק במדינת ישראל הוא חוק יסוד, כאשר אוסרים על ציבור סוכנים למכור מוצרים באמתלה של שירות טוב יותר בעצם עוברים על החוק".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email