שוב זה קורה: נדחה הקיצוץ בקצבאות עמיתי הקרנות הוותיקות

הקיצוץ עליו הוחלט בגין הגירעון בקופות הקרנות הוותיקות ייכנס לתוקף רק בחודש ינואר 2022
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, הודיע לחברה המנהלת של קרנות הפנסיה הוותיקות "עמיתים", כי הקיצוץ בשיעור 1.259% לחברי הקרנות הוותיקות, שתוכנן להיכנס לתוקף בתחילת 2021, יידחה לינואר 2022.

על הקיצוץ הוחלט עוד בשנת 2019, והוא נומק בכך שבשל אי העלאת גיל הפרישה לנשים ל-64, נוצר גירעון גדול בקרנות הוותיקות.

"עמיתים" מנהלת שמונה קרנות פנסיה ותיקות: מבטחים, מקפת, קרן הגמלאות המרכזית, קרן פועלי בניין, קופת הפנסיה לעובדי הדסה, קרן פועלים חקלאיים, קרן הגמלאות של חברי אגד וקרן נתיב.

ד"ר משה ברקת. הודיע ל"עמיתים" כי הקיצוץ יידחה | צילום: אוראל כהן

הקיצוץ היה אמור להיכנס לתוקף ב-1 ביולי 2019, והוא נדחה ל-1 באפריל 2020, ואף נשקל ביטולו לאחר שהוחלט כי יוכן תזכיר חוק בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים. באפריל נדחה הקיצוץ לינואר 2021, וכאמור עכשיו הודיע הממונה כי הוא נדחה שוב לינואר 2022.

בינתיים אין החלטה ואין תוכנית מגובשת להעלאת גיל הפרישה לנשים, והגירעון בקרנות הוותיקות ימשיך לתפוח.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email