שוב לא שקט: נראה שהעימותים הפנימיים במגדל מסרבים לגווע

שלמה אליהו הביא להפחתת שכרו של יו"ר מגדל ביטוח יפתח רון טל ב־10% • האם העימות בין השניים יביא לחיפוש יו"ר חמישי לחברה בתוך 3 שנים?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

האסיפה הכללית של בעלי מניות מגדל אחזקות החליטה ביום ב' האחרון שלא לאשר לחברה לשלם לחברה הבת, מגדל ביטוח, את החלק היחסי (10%) מעלות העסקתו של יפתח רוןטל, המשמש כיו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח ומנכ"ל מגדל אחזקות. 

ההחלטה התקבלה באסיפה ברוב, אך משום שלשלמה אליהו יש רוב של כ-68% במניות מגדל אחזקות, באמצעות אליהו הנפקות, הספיקה ההתנגדות שלו לאישור חלק זה בשכר כדי שהיא לא תאושר.

יפתח רון-טל. צילום: רונן שמיר, ארכיון חברת החשמל לישראל

כמו כן, על פי הדיווח של מגדל אחזקות לבורסה: "על פי תנאי העסקתו כפי שאושרו במוסדות מגדל ביטוח ומפורטים בדוח זה, וזאת בשל כהונתו כמנכ"ל החברה ולכן, לא יוענק למר רון-טל כתב שיפוי בנוסח כפי שניתן ליתר נושאי המשרה בחברה, בהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה מיום 7 בפברואר 2012 ומר רון-טל לא יהיה זכאי לפטור כמו יתר נושאי המשרה בחברה”.

אי הסכמות על מינוי המנכ״ל

על פי הפרסומים של החברה, עלות השכר עליה סוכם עם רון-טל, שמשמש הן יו"ר מגדל ביטוח והן מנכ"ל מגדל אחזקות, היא 3.4 מיליון ש״ח בשנה, שמורכבים מ-90% שמשלמת מגדל ביטוח ו-10% שיועברו ממגדל אחזקות למגדל ביטוח. זה הסעיף לו התנגד אליהו. יש לציין, כי דירקטוריון מגדל ביטוח יכול להחליט שמגדל ביטוח תישא גם בעלות חלק זה, אך זהו עניין מורכב. 

התנהלות אליהו מול רון-טל, למרות שהוא זה שהביא את רון טל למגדל מחברת החשמל, בה שימש כיו"ר החברה, מאותתת לרון-טל שאינו רצוי בחברה, מצידו של אליהו. היא נובעת מהמתח שנוצר בין השניים בעקבות עימותים ומתחים ביניהם בהליך מינוי מנכ"ל מגדל החדש. מי שנבחר לבסוף בידי ועדת האיתור, בראשה עמד רון-טל, ואושר בדירקטוריון הוא שגיא יוגב, שייכנס לתפקידו ב-21 בנובמבר במקומו של רן עוז. עוז עצמו מונה לתפקיד מנכ"ל ישראכרט. אליהו העדיף את רונן אגסיוכשזה לא נענה לפנייתו, ביקש מרון-טל להקפיא את הליך בחירת המנכ"ל, אך רון-טל לא נענה. 

על פי פרסומים, אליהו אף ביקש מרון-טל שיתפטר מתפקידו כמנכ"ל מגדל אחזקות ויישאר בתפקיד יו"ר מגדל ביטוח בלבד, אך רון-טל סירב. רון-טל הוא היו"ר הרביעי שמונה במגדל ביטוח ב-3 השנים האחרונות וגורמים בחברה חוששים שעל רקע המתיחות בין השניים, בקרוב יחפשו בחברה יו"ר חמישי בתקופה כה קצרה. 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email