שומרה סיימה את 2016 עם גידול של כ־6.8% במחזור המכירות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חברת הביטוח שומרה, מבית מנורה מבטחים, ממשיכה להציג גידולים בפרמיות ומסיימת את שנת 2016 עם גידול של כ-6.8% במחזור המכירות, אשר הסתכם בכ-1,002 מיליארד שקל ברוטו לעומת 936.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. כך עולה מדוחות הרבעון הרביעי של 2016 שפרסמה החברה.

ההפסד הכולל נטו הסתכם בתקופת הדוח בכ־14.4 מיליון שקל לעומת רווח כולל נטו בסך של כ־45.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. מנתוני הדוח עולה כי עיקר הקיטון ברווח נובע כתוצאה מתיקון תקנות הביטוח הלאומי (היוון), התשל"ח 1978 ,בעקבות ועדת וינוגרד אשר הגדילה את ההתחייבויות הביטוחיות בענף רכב חובה וענפי החבויות בסך של כ־96 מיליון שקל בשייר.

הון עצמי של 359
מיליון שקל | צילום: fotolia

מאזן של 2,489 מיליון שקל

בתחום רכב חובה, ההפסד הכולל לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ־37.2 מיליון שקל לעומת רווח כולל של כ־56.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון המשמעותי ברווח הכולל נובע בעיקר מהפרשה בסך של כ־91.7 מיליון שקל בשייר בעקבות תיקון התקנות כאמור לעיל.

בתחום רכב רכוש, הרווח הכולל לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ־5.5 מיליון שקל לעומת הפסד כולל בסך של כ־3.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי ברווחיות נובע מנזקי הטבע החריגים שאירעו אשתקד.

ביתר ענפי הרכוש והחבויות, הרווח הכולל לפני מס הסתכם לסך של כ־8 מיליון שקל לעומת סך של כ־12.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. היקף המאזן של שומרה גדל והסתכם בכ־2,489 מיליון שקל לעומת סך של כ־2,263 מיליון שקל בסוף 2015. ההון העצמי של שומרה הסתכם בכ־359 מיליון שקל. לחברה קיים עודף הון בסך של כ־49.9 מיליון שקל מעל ההון העצמי הנדרש על פי תקנות המפקח.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email