שינויים בביטוח פנסיוני בשנת 2017

ענף הביטוח הפנסיוני הוא ענף אשר חלים בו הרבה שינויים מעת לעת; בשנת 2017 חלו שינויים משמעותיים במיוחד
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

1) צו הרחבה: החל מיולי 2016 נכנס לתוקף תיקון 16 אשר מתייחס להגדלת אחוזי הפרשה בפנסיית חובה לשכירים בשתי פעימות: הראשונה, תגמולי מעסיק 6.25%, תגמולי עובד 5.75% ופיצויים ללא שינוי 6%. השנייה, נכנסה לתוקף בינואר 2017: תגמולי מעסיק 6.5%, תגמולי עובד 6% ופיצויים ללא שינוי 6%.

2) חיסכון לכל ילד: החל מינואר 2017 מפקיד ביטוח לאומי עבור כל ילד בישראל 50 שקל והורה אשר מעוניין יכול גם להפקיד בעצמו 50 שקל נוספים מידי חודש עד גיל 18.

ילד אשר יגיע לגיל 18 יקבל מענק נוסף לחיסכון שצבר על סך 500 שקל ובגיל 21, במידה ולא משך את כספי החיסכון, יוכל לקבל מענק נוסף ע"ס 500 שקל.

הכספים יופקדו בקופת גמל בחברות הביטוח,בתי השקעות או בחיסכון בבנק – לפי בחירת ההורה.

תוכנית חיסכון לכל ילד | צילום: shutterstock

3) פנסיית חובה לעצמאים: החל מינואר 2017 משרד האוצר מחייב את העצמאים בטווח גילאים 21-55 להפקיד לעצמם לפנסיה, כאשר 4.45% ממחצית מהשכר הממוצע במשק נשמר למצב אבטלה שאותו יוכל העצמאי למשוך ללא מס והיתרה מהווה חיסכון לפנסיה.

4) שינוי הקצאת אג"ח מיועדות בקרנות הפנסיה: החל מיולי 2017 נכנס לתוקף שינוי בהקצאת אג"ח מבטיחות תשואה בקרנות הפנסיה, כאשר הגמלאים יקבלו 60% אג"ח מבטיח לכיסוי האיזון האקטוארי שהם יוצרים ולקצבה, החלק שנותר יועבר לטובת החוסכים הצעירים. זאת לעומת המצב שהיה עד כה בו כל עמית היה נהנה מ־30% אג"ח שמבטיח תשואה שנתית של 4.86%. המטרה של אוצר בשינוי זה היא לעודד תחרות בשוק הפרישה.

כעת פורשים חדשים אינם גורמים לגרעון אקטוארי בקרנות הפנסיה ובעתיד צפויים להקלט יותר פורשים בין חברות הביטוח ובתי השקעות.

5) איחוד חשבונות בפנסיה: הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון דורית סלינגר החליטה על איחוד חשבונות לא פעילים שיועברו לפעילים. האיחוד יבוצע על ידי משרד האוצר, בכך יוכל העמית לחסוך הוצאות של דמי ניהול היורדים עבור חשבון לא פעיל ודמי איזון אקטוארי אשר גורעים מהחיסכון.

בנוסף, יכול העמית להנות מרצף כיסוי ביטוחי ולמנוע גם מצב של כספים אבודים.

6) מיסוי כספי פיצויים: החל מינואר 2017 קבע האוצר שהפקדות שהמעסיק מפקיד לפיצויים עבור העובד בביטוח פנסיוני, אשר גבוהים מהשכר המובטח החודשי או מהפקדה של 32 אלף שקל בשנה לפיצויים, יחשבו כהכנסה של העובד והוא יישא בתשלום המס לפי מדרגות המס השולי של שכיר בטווח 31%־50% . זאת לעומת מה שהיה בעבר – כספי הפיצויים לא מוסו בעת הפקדתם. בעת עזיבת מקום עבודה, כאשר העובד יהיה מעוניין למשוך את כספי הפיצויים הוא לא ימוסה בגינם שכן כבר שילם את המס, אך יצטרך לשלם מס רווחי הון בגובה 15% .

7) תשלום דרך ממשק אחיד: החל מפברואר 2017 מעסיק שיש לו מעל 50 עובדים נדרש להעביר את הגביה לביטוח פנסיוני בקובץ גביה במבנה אחיד.

בנוסף, תשלום דרך ממשק אחיד מחייב את הגופים המוסדיים לתת היזון חוזר למעסיק עבור כל דיווח ובו התייחסות לאופן קליטת הכספים של העובדים. משרד האוצר רשאי לתת קנס גבוה על מעסיקים אשר לא עברו לגביה בדרך זו.

החל מפברואר 2018 בעלי עסקים המעסיקים מעל 20 עובדים גם ידרשו לעבור לגביה דרך ממשק אחיד ובפברואר 2019 כל המעסיקים ידרשו לעבור לשיטת הגביה החדשה.

8) אובדן כושר עבודה חדש: בחודש אוגוסט 2017 המפקחת על הביטוח דורית סלינגר החליטה כי היא אינה מאשרת לשווק פוליסות עם כיסוי לאובדן כושר עבודה מכיוון שהעלות שלהן גבוהה, דבר היוצר בעיה בקרב עובדים חדשים שנכנסו לשוק העבודה ואינם יכולים לבטח עצמם עם כיסוי זה.

החל מחודש דצמבר 2017 ביטוח אובדן כושר עבודה מציע שדרוגים במגוון מישורים:

  • מגבלת גג לחיתום עד 15% – ניתן להרחיב גם ב־20% או 25%.
  • תשלום תגמולי הביטוח עבור חלק מתקופת ההמתנה.
  • נספח קיצור תקופת ההמתנה – תקוצר לחודש או חודשיים לאחר קרות מקרה אובדן כושר העבודה, לעומת המוצר הישן בו היתה תקופת המתנה של ארבעה חודשים.
  • נספח ביטול חריג – מבטל חריגים בפוליסה.
  • נספח תשלום נוסף במקרה סיעוד – עובד אשר נפצע ומצוי במצב של אובדן כושר עבודה וכתוצאה ממנו גם הפך לסיעודי, זכאי לתשלום מוגדל של עד 100% מהשכר המבוטח בפוליסה, זאת לעמות הביטוח הישן אשר לא כלל אפשרות להרחבה כלל.

לסיכום: שנת 2017 הייתה שנה מלאה בשינויים בתחום הביטוח הפנסיוני ואנו בציפייה לשינויים שיחולו בשנת 2018 .

פרופ' זיו רייך הינו דיקן בית הספר לביטוח באקדמית נתניה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email