שינויים בחוק ההסדרים – לטובת סוכני הביטוח והענף כולו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
אריה אברמוביץ
אריה אברמוביץ

 

בשבוע החולף זכתה לשכת סוכני הביטוח ב־3 הישגים משמעותיים – ניוד פוליסות ביטוחי מנהלים, הוצאת הפנסיה הדיגיטלית הישירה מחוץ לחוק ההסדרים, וקריאה של ועדת הכספים למפקחת על הביטוח להאיץ את הפרדת עמלת הסוכנים מדמי הניהול. מדובר בהישגים משמעותיים מאוד לנו סוכני הביטוח, ושינויים אלו גם יטיבו עם הענף כולו.

זכינו להישג עצום כאשר המפקחת נענתה לבקשתנו והתירה את ניוד פוליסות ביטוחי המנהלים. ההוראות מאפשרות למבוטחים בפוליסות ביטוח מנהלים עם מקדמים מובטחים לעבור בין חברות הביטוח, תוך הבטחת יכולת העמידה בהתחייבויות למבוטחים. אפשרות הניוד תשפר את מצב הלקוח, שיוכל לפעול להשגת דמי ניהול מופחתים.

בשבועות האחרונים אנו מנהלים הידברות מתקדמת עם אגף הפיקוח וצמרת האוצר בנוגע לרפורמות בחוק ההסדרים. שני דברים עומדים לנגד עינינו: טובת הצרכן וטובת הסוכן – שלשניהם אותו אינטרס. כבר זכינו בהישגים ונעשו שינויים משמעותיים בחוק, כמו הוצאת הפנסיה הדיגיטלית הישירה ובלימת מסלול עוקף סוכני ביטוח. עדיין לא הושלמו כל המגעים ובחוק ההסדרים ישנם סעיפים פוגעניים – ואנו לא נשלים עמם.

אם לא נצליח להגיע להסכמות עם הממשלה, נאבק על השינויים בכנסת, שם כבר הוכיח את עצמו הלובי שלנו. אנו רואים בוועדת הכספים זירה אוהדת, וככל שנידרש נפעיל את העוצמה הפוליטית שלנו. זהו מאבק ארוך וסבוך, ואני מאמין כי נעמוד באתגר.

הפרדת דמי הניהול

ביום שלישי ערכה ועדת הכספים דיון מיוחד בנושא הפרדת דמי הניהול מעמלת הסוכנים בשוק הפנסיוני, במהלכו דרשו חברי הוועדה מהמפקחת להאיץ את הפרדת עמלת הסוכנים מדמי הניהול.

אל לנו להקל ראש בתמיכה של חברי הוועדה. המערכת הפוליטית תומכת בהפרדת דמי הניהול מעמלות הסוכן. זיעת אפו של סוכן הביטוח אינה באה לידי ביטוי בתגמול מחברות הביטוח, והיקף עבודתו עבור חברת הביטוח ולמען המבוטח אינו מגולם בתשלום. מצב זה חייב להיפסק. מגיע לסוכן הביטוח להתפרנס בכבוד, אבל אסור שהוא יתפרנס כתוצאה מעמלות של דמי ניהול.

אנו תומכים בבניית מודל תגמול חדש, שישנה את דרך השתכרות סוכני הביטוח וייטיב עם החוסכים לפנסיה. ניתוק דמי הניהול מעמלותינו יאפשר לנו להסיר אחת ולתמיד את מראית העין והתפישה התקשורתית כנגדנו, כבעלי אינטרסים נוגדים לטובת הלקוח, ויאפשר לנו להתרכז בידע המקצועי לטובת הלקוח.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email