שינויים במסלקה הפנסיונית: "האתגר עבור הסוכנים הוא לשנות שיטות עבודה של שנים רבות"

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"אגף שוק ההון מוביל בשנים האחרונות תהליכים רבים שמטרתם העיקרית היא לשפר תשתיות בשוק הפנסיוני, להביא לטיוב מידע ולפרסום פרוטוקולים, במטרה לשדרג את שוק ההון והפנסיה ולהגיע לרמה של שוק ההון במדינות אחרות בעולם", כך אמר מנהל מחלקת מסלקה פנסיונית באגף שוק ההון, ניר בן שמש.

בן שמש הדגיש כי בפני המוסדיים עצמם עומד אתגר גדול, מכיוון שהם צריכים לשנות את מערכות המידע ולעדכן תהליכים. "האתגר הוא גם עבור סוכני הביטוח שצריכים לשנות שיטות עבודה של עשרות שנים. מצד אחד קיים קושי בהשגת מידע, לכן הוקמה המסלקה הפנסיונית, גוף טכנולוגי אחד שיכול לרכז את כל המידע ולבצע פעולות למגוון סוכנים ולקוחות פרטיים. אנחנו מקימים את התשתית עם הפנים קדימה. מצד שני, יש דרישה לאבטחת מידע ולשמירת פרטיות, דרישות שונות לאימות ייפוי הכוח – נוטריון, סניף בנק, והחתמת הלקוח על מסמכים רבים".

לכן, ציין בן שמש, המטרה היא נגישות מקסימלית למידע לצורך ייעוץ ושיווק פנסיוני גם באמצעות המסלקה, תוך שמירה על פרטיות הלקוח. "הפתרון הוא מבנה אחיד והוראות רגולטוריות אחידות להחתמת לקוח על טופס ייפוי כוח. כבר בנובמבר ייכנסו פעולות חדשות למסלקה ובימים אלה עובדים על מגוון נוסף של פעולות, כמו עדכון פרטי לקוח ושינוי מסלול".

מה חדש בחוזר ייפוי הכוח?

חוזר ייפוי הכוח נכנס לתוקפו בנובמבר 2013 ולפני כמה חודשים הוציא הפיקוח עדכון עם שינויים שנערכו לאחר למידת המערכת. "ניסינו להתאים אותו כמה שיותר לדרישות העסקיות של סוכנים ובנקים", מסביר בן שמש. "בייפוי הכוח החדש הגדלנו את התחולה שלו גם לריסק מוות ולאובדן כוח עבודה. חברות הביטוח צריכות לכבד אותו גם עבור המוצרים האלה. במקביל, גם נעדכן את הפרוטוקול האחיד. אנחנו מרחיבים את התחולה עבור סוכן שפונה למסלקה בשם מוטב או אפוטרופוס. זהו צורך שעלה מהשטח.

"ייפוי הכוח הקיים מתייחס באופן שולי למקרים שבהם סוכן הביטוח פועל בשם המעסיק: פיצויים ובקרות על תנאים שהשיג לעובדיו, כמו פרמיה מסוימת לאובדן כוח עבודה או דמי ניהול מסוימים. למעשה, אנו לוקחים את ההוראות האלה ושמים אותן בחוזה נפרד. אנחנו מחילים את הפעולות האלה על כל סוג של מעסיק, מינואר 2016. אנחנו נותנים אפשרות לחברות הביטוח לנהל באופן ממוכן את ההרשאות האלה עבור המעסיק".

הקלה נוספת שביצע אגף שוק הון במסלקה נוגעת להוראת מעבר. ביולי 2017 ייכנס לתוקף סיום הוראת מעבר. עד אז יוכלו הסוכנים לקבל מידע בשם הלקוח עם ייפויי הכוח הישנים, אבל מיולי 2017 רק ייפוי כוח חדש תקף להעברת מידע במסלקה. "החיסרון של הוראת המעבר הוא שמי שמחזיק ייפויי כוח ישנים לא יוכל לקבל מידע על פי חוק", הסביר בן שמש. "עכשיו באמצעות פרשנות משפטית קבענו שגם המחזיקים בייפוי כוח ישן שנחתם לפני מרץ 2011 יוכלו לקבל מידע על לקוחותיו באמצעות המסלקה".

בן שמש פירט גם על שינויים שבוצעו בנספחים עצמם: טרום ייעוץ – איסוף מידע על הלקוחות לפני קבלת הייעוץ. "ייפוי הכוח תקף לשלושה חודשים ואינו מבטל ייפוי כוח של בעל רישיון אחר. בקשת מידע מתבצעת רק באמצעות המסלקה, וייפוי הכוח אינו מועבר לגוף המוסדי. אימות הבקשה מבוצע במסלקה בלבד. צריך לזכור שחובת הסוכן היא להחתים את הלקוח על המסמך. אימות ייפוי הכוח מתבצע באתר מאובטח של בעל הרישיון. אנחנו מקלים על השימוש באמצעות שיטוח אימות נוספות: אימות פרונטלי, ואימות במערכת עדכון בנקאית".

נספח ב' משמש כמינוי בעל רישיון למטפל בתיק הלקוח. "הרשאה להעברת בקשות לביצוע פעולות מבטלת תוקף ייפוי כוח של בעל רישיון אחר – תוך 10 ימי עסקים. הוא תקף לעשר שנים, או לתקופה שיבחר הלקוח והאימות מבוצע על ידי הגוף המוסדי". עם זאת, נספח ב1 מאפשר החרגת מוצרים למידע בלבד והוא אינו ניתן לשימוש על ידי משווק שהוא עובד הגוף המוסדי".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email