שינויים ושירותים נוספים מהמסלקה הפנסיונית מ-2015

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

סוויפטנס בע"מ, החברה שמתפעלת את המסלקה הפנסיונית, הודיעה על כמה פעולות חדשות לשימוש, שייכנסו לתוקף בינואר 2015. בין הפעולות החדשות יוכלו סוכן או יועץ יוכלו להעביר באמצעות המסלקה מסמכי ייפוי כוח לחברה מנהלת שלא כחלק מתהליך בקשה למידע. כמו כן, את הבקשה למידע פנסיוני של חוסך בחברה מנהלת בודדת – הניתנת באופן חד פעמי על כלל המוצרים של חוסך המנוהלים בחברה מנהלת מסוימת – יוכלו להגיש סוכנים/יועצים או החוסכים עצמם.

עוד פעולות שייכנסו לתוקף ב-2015: בקשה למידע על יתרות פיצויים של כלל עובדי מעסיק אצל מוסדי שתאפשר לסוכן/ יועץ לקבל מידע בדבר יתרות הפיצויים של כלל עובדי מעסיק מסוים בגוף מוסדי בודד; בקשה למידע על יתרות פיצויים של עובד בודד אצל גוף מוסדי שתאפשר לסוכן/יועץ לקבל מידע בדבר יתרות הפיצויים המשויכות לעובד אחד מטעם מעסיק מסוים בגוף מוסדי בודד; ועדכון תהליך הטיפול בבקשה מידע מתמשך מגוף מוסדי בגין חוסך מסוים – תוספת זו נועדה לחייב ולאפשר לגוף מוסדי לדווח באופן מסודר על הפסקה יזומה של הדיווחים החודשיים השוטפים במענה לבקשת "מידע מתמשך"

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email