שיפורים בפוליסת הסיעוד האחידה של קופות החולים

מרותק לכיסא גלגלים יוכר כמי שאינו מסוגל להתנייד עצמאית; יינתן רצף ביטוחי לחיילים גם בתקופת השירות הצבאי

שר האוצר, משה כחלון והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, הודיעו על שורת שיפורים בכיסוי הביטוחי הניתן במסגרת פוליסת הסיעוד האחידה לכ- 4.5 מיליון חברי קופות החולים.

מהאוצר נמסר כי שיפור הכיסוי הביטוחי הוא צעד ראשון ברפורמה מקיפה בביטוח הסיעודי שנועדה להיטיב עם זכויות המבוטחים.

במסגרת השיפורים, יתאפשר לחיילים, כולל משרתי הקבע, המשך הרצף הביטוחי גם בתקופת שירותם הצבאי. המשרתים כיום גם יוכלו להצטרף לביטוחי סיעודי בקופות החולים ללא בדיקה רפואית מקדימה.

בנוסף, הפוליסה החדשה תקל על מבוטחים המבקשים לעבור בין ביטוחים סיעודיים במקרה של מעבר בין קופות חולים.

במסגרת השינויים, יכוסו גם מקרי סיעוד שעלולים להתרחש בשלוש שנותיו הראשונות של תינוק מבוטח. כלומר, הפוליסה תאפשר להורים להעניק כיסוי סיעודי פרטי מלא לילדיהם מיום לידתם.

 

כחלון וסלינגר. משפרים את תנאי פוליסת הסיעוד האחידה

 

בנוסף, הורחבה הגדרת הזכאות בפוליסה כך שחברת הביטוח תכיר באופן אוטומטי במבוטח המרותק לכיסא גלגלים או למיטתו, כמי שאינו יכול להתנייד באופן עצמאי. הוראה זו תקל על הליך ההכרה בזכאות למבוטחים.

שיפורים אלו, לצד עדכונים נוספים הכוללים גם את פישוט הליך המעבר בין פוליסות סיעוד שונות במקרה של מעבר בין קופות חולים, צפויים להיכנס לתוקף החל מ-1 ביולי הקרוב.

כחלון: השיפורים רק חלק מרפורמה מקיפה בסיעוד

דורית סלינגר, אמרה: "פוליסת הסיעוד של קופות החולים מהווה נדבך מרכזי בהגנה הביטוחית הסיעודית הפרטית על כמחצית מאוכלוסייתה של המדינה. לכן אנו נדרשים לוודא שהציבור יקבל את הכיסוי המיטבי הראוי וההוגן ביותר. רשות שוק ההון תפרסם בקרוב הסדרות נוספות שישפרו את הביטוח הסיעודי לטובת הציבור הרחב".

שר האוצר כחלון הוסיף, "ההוראות החדשות יקלו על חיילי צה"ל, משרתי קבע, ילדים עד גיל 3 ומוגבלים בניידות למצות את זכויותיהם. בנוסף, ההוראות יגבירו את הוודאות ויביאו לכך שהמבוטחים יקבלו בשעת הצורך ביטוח סיעודי הוגן וזמין. הצעד הזה הוא רק חלק מרפורמה מקיפה שאנחנו מובילים בסיעוד. נמשיך לפעול למען שיפור הביטוחים הסיעודיים של מיליוני חברי קופות החולים".