שיפור במצבו של החולה הסיעודי לא יבטל או יקטין את הזכאות שנקבעה מראש

שר העבודה הרווחה: "התקדמות נוספת שתקל על הליך מימוש זכויות בביטוח לאומי. המטרה הבאה – הקלה דומה בוועדות הרפואיות"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה בתחילת השבוע תקנות שהוגשו על ידי שר הרווחה חיים כץ, לפיהן גם אם יתברר, באמצעות בדיקה מחודשת של מידת התלות בעזרת הזולת של זכאי לגמלת סיעוד, כי חל שיפור במצבו התפקודי של האדם הסיעודי – לא תישלל או תופחת קצבת הסיעוד שלו.

ההחלטה באה לאור ממצאי המוסד לביטוח לאומי, לפיהם בשנת 2016 חל שיפור במצבם של 3,055 מבוטחים בלבד, מתוך 160 אלף זכאים לגמלת סיעוד, כאשר ל־257 מתוכם נשללה הגמלה לחלוטין, אך למחציתם הועלתה שוב הגמלה תוך שנה וחצי, בשל הרעה חוזרת במצבם בשל גילם.

השר כץ

עוד נקבע בתקנות, כי אם חלה החמרה במצבו של אדם סיעודי, אשר מזכה אותו בהגדלת שיעור קצבת הסיעוד שהוא מקבל מהמוסד לביטוח לאומי, הוא יקבל את הקצבה המוגדלת תוך שבעה ימים בלבד. זאת במקום בתחילת החודש שלאחר מועד קביעת הזכאות, כפי שנהוג כיום.

סוף לפחד של האזרח

יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף (כולנו), ציין כי משרד האוצר ומשרד הרווחה הגיעו להסכמות ביניהן על תקצוב התקנות, לאחר שחילוקי דעות בעניין לא אפשרו את אישור התקנות בעבר. הסכמות אלה לא הוצגו בפני הוועדה. ח"כ לאה פדידה (המחנה הציוני) כינתה את התקנות שהתקבלו "מעולות".

הכנסת אישרה הקלות לזכאי גמלת סיעוד שיזם השר כץ המעגנות את רמת הזכאות לסיעוד ומפיגות את החשש מביטול הזכאות לשעות הסיעוד בעקבות שיפור במצבו הרפואי של החולה כך שבמצב של תביעה להחמרה ובקשה לתוספת שעות סיעוד – גם אם יימצא שיפור במצבו הרפואי של המבוטח, לא ישללו הזכויות להן היה
זכאי קודם לכן.

שר העבודה והרווחה כץ: "זהו צעד נוסף שאנו מקדמים להקלה במימוש זכויות בביטוח הלאומי, ששם סוף לפחד של האזרח מהבדיקה החוזרת. בכ־50% מהמקרים בהם נשללה הגמלה לחלוטין, אושרה הזכאות לגמלת סיעוד מחדש. המטרה הבאה היא הקלה דומה בוועדות הרפואיות". התקנות ייכנסו לתוקף שלושה חודשים לאחר פרסומן.

בשורה נוספת לחולים הסיעודיים – השר כץ סיכם עם משרד האוצר על שיפור נוסף במתווה הרפורמה בסיעוד, ובמסגרת זו ברמת הסיעוד הראשונה סכום הגמלה בכסף יגדל מ־1,205 שקל בחודש ל־1,378 שקל. בנוסף, מעבר לתשע שעות יחידות השירות בקהילה, המבוטח הסיעודי יוכל לבחור גם ב־5.5 שעות שירות בביתו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email