שיפור בתוצאות החציון הראשון של 2018 אצל חמש חברות הביטוח הגדולות

החברות סיימו את המחצית עם רווח מצרפי כולל בסך 828 מיליון שקל לעומת 1.72 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד • הפניקס מובילה ברווח החציוני
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הרבעון השני של השנה היה הרבה יותר חיובי מאשר הרבעון הראשון, אך המחצית הכוללת הראשונה של השנה
הסתיימה בקיטון של יותר מ־50% ברווח המצרפי הכולל של חמש חברות הביטוח הגדולות. ברבעון השני רשמו חמש קבוצות הביטוח רווח כולל מצרפי של כ־704 מיליון שקל, ששיקף גידול של כ־2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ואולם, בסיכום המחצית הראשונה של 2018 רשמו החברות רווח כולל של כ־828 מיליון שקל, לעומת 1.72 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2017.

התמונה העולה מהדוחות היא שהירידה ברווח השנה נובעת בעיקר מהירידה בתשואות בשוק ההון שהביאה לירידה בהכנסות מההשקעות בו, כמו גם סביבת הריבית הנמוכה והירידה בדמי הניהול.

צילום: shutterstock

ענף הפסדי

עוד עולה מהדוחות, כי ענף ביטוחי הבריאות היה הפסדי למדי השנה לאחר שבשנת 2017 הוא רשם רווחים ושיפור משמעותי בתוצאות החברות; במחצית הראשונה של 2018 ספגו החברות הגדולות הפסד מצרפי בסך כ־60 מיליון שקל לעומת רווח של 205 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. החברה המובילה ברווחיות בתחום הבריאות היא הראל עם רווח מוקטן של 15 מיליון שקל לעומת 32 מיליון שקל רווח אשתקד. מנורה מבטחים רשמה הפסד של 64 מיליון שקל בתחום זה.

התחום הרווחי ביותר בתוצאות החצי הוא ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח, אך גם בתחום זה חלה ירידה משמעותית לעומת אשתקד; הרווח המצרפי במחצית הראשונה של השנה של חמש החברות הגדולות הסתכם בקצת יותר מ־1 מיליארד שקל, לעומת כ־1.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. מגדל היא המובילה בתחום זה עם רווח כולל של 451 מיליון שקל. בענף הביטוח הכללי נרשם רווח מצרפי בסך של 303 מיליון שקל לחמש החברות במחצית הראשונה של 2018 – ירידה של 123 מיליון שקל לעומת הרווח הכולל בתקופה המקבילה אשתקד. הפניקס היא הרווחית ביותר בתחום זה עם סכום של 106 מיליון שקל רווח כולל.

ומה בחברות הקטנות יותר?
הרווח הנקי של איילון אחזקות בחציון הראשון של 2018 הסתכם ב־47.3 מיליון שקל לעומת 25.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של השנה הרווח הנקי היה 29.5 מיליון שקל לעומת 10.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה ניכרת בעיקר בתחומי החיים והבריאות; ב־1 ביולי הושלמה עסקת פסגות אשר במסגרתה רכשה החברה את הפעילות הביטוחית של פסגות חברה לביטוח וזאת בתמורה לכ־30 מיליון שקל. תוצאות העסקה יבואו לידי ביטוי בדוחות החברה החל מהרבעון השלישי של השנה. תוצאות החברה בענף ביטוחי הבריאות השתפרו מאוד לעומת החברות הגדולות – מהפסד של כ־8.2 מיליון שקל במחצית השנה הראשונה של 2017 החברה עברה לרווח של כ־8.4 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2018 וצמיחה של 13% בפרמיות שהורווחו לכדי 233.7 מיליון שקל.

חברת שומרה מדווחת כי הרווח הכולל נטו הסתכם בחציון בסך של כ־44.2 מיליון שקל לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ־44.1 מיליון שקל, בתקופה המקבילה אשתקד. החברה מציגה רווח כולל בדומה לאשתקד למרות הקיטון בהכנסות מהשקעות. בתקופת הדוח ההכנסות מהשקעות הסתכמו לכ־16 מיליון שקל לעומת כ־33 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ואילו שירביט עברה בחציון הראשון לרווח של כ־9.6 מיליון שקל לעומת הפסד של כ־1.8 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. החברה רשמה גידול בהכנסה מפרמיות בעיקר עקב זכייתה במכרז לביטוחי רכבי עובדי המדינה לשנת 2018.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email