שיקולים בחבירה לשותף אסטרטגי בתיק הביטוח, והדרך חזרה

עו"ד שלמה ברמץ מסביר כיצד לחבור לשותף אסטרטגי בדרך הטובה ביותר ואיך זה יזניק את הסוכנות שלכם למעלה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בימים אלו כשעולם הביטוח מלא בהחלטות רגולטוריות הדורשות מסוכן הביטוח שינוי התנהלות במהלך כריתת חוזה הביטוח, והכנסת טכנולוגיה חדשה למשרד, השיקול של הכנסת שותף אסטרטגי לתיק הביטוח בהחלט עשויה להשתלם עסקית.

מהלך של שותפות בתיק הביטוח, שונה במהותו מהצטרפות לסוכנות ביטוח במעמד של סוכן משנה. היתרון הבולט הוא בהעצמה כלכלית של סוכן הביטוח.

יישום ההחלטה לבצע שינוי ולשלב שותף אסטרטגי עשויה להיות פריצת דרך של סוכן הרוצה לגדול ולצמוח.
מהם השיקולים בדרך להכנסת שותף אסטרטגי?
א. היכולת הטובה שלך כסוכן להתמקד במכירות, מול היכולת הפחות טובה בהתנהלות מול הרגולציה.
ב. דור ההמשך שלך פנה או יפנה לדרך אחרת שאינה ביטוח.
ג. חשיפה לטכנולוגיה חדשה וחיסכון משמעותי ברכישתה.
ד. נסיגה ברכישת לקוחות חדשים, נטישת לקוחות קיימים, קיטון בעמלות.
ה. תיק הביטוח שלך הינו עם פוטנציאל גדילה שיכול להתממש באמצעות שותפות זו. השאלה המרכזית שעולה טרם ביצוע מהלך מסוג זה של הכנסת שותף היא האם יש דרך חזרה במידה והצפיות העסקיות מהשותפות לא התממשו.

שותפות שעשויה להשתלם עסקית

המהלך האפשרי הוא למכור חלק מתיק הביטוח באמצעות הסכם שותפות או באמצעות מכירת חלק ממניות תאגיד הביטוח, כל אחד על פי מצבו המשפטי.
מהלך מסוג זה מלווה בחששות של שני הצדדים. ברור לכולם איך יראה "טקס החתונה" אך החשש הוא מההתנהלות המשותפת. לשם כך תעוגן בהסכם אפשרות ליציאה בדמות "אופציה". אופציה זו תאפשר לצדדים דרך חזרה לנקודת ההתחלה.

האופציות כפי שתוארה להלן תאפשר לשני הצדדים בזמנים קבועים מראש, במחיר המוסכם מראש, לחזור בהם ולבטל את השותפות או להשיב את המניות שנמכרו .

דוגמה לאופציה הראשונה: הקונה (השותף האסטרטגי) נותן הסכמתו מראש לסוכן (המוכר) לחזור בו ולפרק את השותפות. כאשר למוכר (הסוכן) יש שיקול דעת בלעדי. אופציה זו תחל מתום 18 חודשים מיום חתימת ההסכם, ולמשך 90 ימים (תקופת מימוש האופציה), במחיר שנקבע מראש בהסכם.

אם תמומש האופציה, יפקיד המוכר (הסוכן) בידי הקונה (השותף האסטרטגי) את הסכום שנקבע בהסכם (שאינו חייב להיות זהה לסכום המקורי). במצב זה תיק הביטוח חוזר לסוכן המוכר.

דוגמה לאופציה הראשונה הנגדית: במידה והמוכר 0סוכן הביטוח) לא מימש את האופציה שעמדה לזכותו, וחלפו להם מנין הימים בו התאפשר לו לפרק ו/או להשיב לעצמו את המניות או את תיק הביטוח, ניתנת לקונה (לשותף האסטרטגי) האפשרות לצאת מהעסקה על ידי פירוק השותפות, או השבת המניות (לסוכן הביטוח). הקונה (השותף האסטרטגי), על פי שיקול דעתו הבלעדי, ימכור לסוכן הביטוח את המניות שרכש ממנו, נניח – החל מתום 24 חודשים מיום חתימת ההסכם (ולמשך תקופה קצובה המוגדרת מראש) במחיר שנקבע מראש בהסכם. במצב זה חוזרים שוב לנקודת ההתחלה.

בחלוף הזמן, אם שני הצדדים מפיקים רווחים מהשותפות, וניהול השותפות נעשה בשיתוף והסכמה מלאים, קיימת אפשרות לצדדים להשלים את העסקה באופן שהשותף האסטרטגי ירכוש את מלוא הזכויות של סוכן הביטוח באופן הבא:
דוגמה לאופציה השניה: בתנאי שאף לא אחד מהצדדים מימש את האופציה שעמדה לרשותו עד כה. המוכר (סוכן הביטוח) מעניק לשותף האסטרטגי אפשרות לרכוש חלק נוסף (מחצית התיק הנותר) מתיק הביטוח או ממניותיו של התאגיד שבבעלות סוכן הביטוח. אופציה זו (תינתן להחלטתו הבלעדית של השותף האסטרטגי) ותמומש לאחר כ־48 חודשים מיום חתימת ההסכם, במחיר שנקבע מראש בהסכם המקורי, או בנוסחה שהוגדרה מראש בהסכם המקורי. הנוסחה תיקח בחשבון את הגידול בעמלות לדוגמה.
דוגמה לאופציה השניה הנגדית: היה והשותף האסטרטגי לא מימש האת האופציה שעמדה לרשותו. לסוכן הביטוח קיימת האופציה למכור לו (לשותף האסטרטגי), (על פי שיקול דעתו הבלעדי של הסוכן) את כל החלק הנותר מתיק הביטוח שבידי סוכן הביטוח, או את כל המניות שנותרו בבעלותו. אופציה זו יכול שתמומש החל מ־60 חודשים מיום חתימת ההסכם, במחיר קבוע מראש.

הערות:
– מחיר המניות או התיק הנמכר, בכל אופציה, יכול שיתומחר שונה מהמחיר ההתחלתי.
– יש לקחת בחשבון כי בחלוף הזמן השותפות תשביח את התיק.
– בכל מימוש אופציה (במידה ומדובר בתאגיד) יש לחזור ולבקש את אישור המפקח על הביטוח.
– במכירת מניות אין חיוב מע"מ.
– בכל הליך המכירה חשוב, להשתמש בשרותי רו"ח שתחום התמחותו ספציפי לעסקה, שכן הוא זה שייצג אותך מול רשויות המס.
– ככל שבתיק ביטוח המועמד למכירה, קיים קולקטיב "גדול" עם ניידות עובדים – עזיבות עבודה, ניתן לבודד אותו. יקבע לו מחיר, השונה ממחיר התיק הנמכר, על ידי נוסחה שתביא בחשבון את עזיבות העבודה לאורך תקופה המוגדרת מראש.
– במונח אופציה הכוונה כי לצד המחזיק בה היא בגדר אפשרות בחירה אם לממשה בתנאיה שהוגדרו מראש. אך אם החליט לממשה, לצד האחר היא בגדר חובה לביצוע.

אין בכתיבת מאמר זה המלצה לביצוע. כל העושה שימוש בנאמר במאמר זה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email