שיתוף פעולה בין הכשרה ביטוח ל"סרנת" בפרקטיקה לסטודנטים למשאבי אנוש

מסלול פיילוט בהתמחות משאבי אנוש בבית הספר "סרנת" יצא לפועל. "תהליך למידה מפרה לשני הצדדים"
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

כיצד תומך החומר העיוני בפרקטיקה היומיומית של עולם משאבי האנוש? לראשונה חברו בית הספר "סרנת" לניהול שבמרכז ללימודים אקדמאים באור יהודה ואגף משאבי אנוש בהכשרה חברה לביטוח, לשיתוף פעולה בפרקטיקום לתלמידי החוג לתואר ראשון B.A. במנהל עסקים במכללה.

המסלול דרש מהסטודנטים שנבחרו לבצע כ-20 שעות פרקטיקום באגף משאבי אנוש | צילום: fotolia
המסלול דרש מהסטודנטים כ-20 שעות פרקטיקום באגף משאבי אנוש | צילום: fotolia

 

המסלול שהינו מסלול פיילוט בהתמחות משאבי אנוש בבית הספר "סרנת" לניהול דרש מהסטודנטים שנבחרו לבצע כ-20 שעות פרקטיקום באגף משאבי אנוש בארגון ובכך להכיר את מתודולוגיות העבודה בתחום ולתרגם את האסכולות והמודלים הנלמדים באקדמיה הלכה למעשה בעולם הגיוס, הרווחה וההדרכה. בסיומו של הפרקטיקום נדרשו הסטודנטים להגיש עבודה אינטגרטיבית המתייחסת למודלים ולתאוריות שלמדו ביחס לפרקטיקה שחוו בחברת הכשרה. הפרקטיקום התבצע בכמה דיסציפלינות בתחום משאבי האנוש: בתחום הגיוס, הרווחה, וההדרכה.

אודליה בשן, סמנכ"ל משאבי אנוש ולוגיסטיקה בהכשרה סיכמה את התהליך כ"תהליך למידה מפרה לשני הצדדים וכי הכשרה מאמינה באינטגרציה של ניהול המשאב האנושי וצרכי הארגון תוך הקפדה על מתודולוגיות עבודה ומדידה כמותית ואיכותית של היעדים הניצבים לפניה".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email