שלמה ביטוח בוחנת כניסה לתחומי חיים ובריאות

טיוטת תשקיף שפרסמה החברה לקראת הנפקת 25% ממניותיה למוסדיים ולציבור חושפת אפשרות להרחבת פעילותה לתחומי ביטוח נוספים. וגם: מהו שיעור העמלה הממוצע שהיא משלמת לסוכנים?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לקראת הנפקתה בבורסה בתל אביב, פרסמה שלמה ביטוח טיוטת תשקיף ממנה עולה כי היא בוחנת אפשרות להרחבת פעילות לענפי ביטוח נוספים, לרבות ריסק, חיים ובריאות.

יש לציין כי החברה כבר הגישה לפני שנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בקשה לקבלת רישיון מבטח בענף ביטוח נסיעות לחו"ל ובענף ביטוח ערבויות מכר ומתן ערבויות מסוגים שונים. החברה מעריכה שפעילויות אלה יגדילו את פיזור הענפים שהיא פועלת בהם ויקטינו את היקף פעילות ביטוחי הרכב מסך העסקים.

אורי אומיד | צילום: באדיבות שלמה ביטוח

שלמה ביטוח צפויה להיות חברת הביטוח השלישית שתונפק השנה, אחרי ווישור וליברה. מטיוטת התשקיף עולה כי שלמה ביטוח תנפיק כ-25% ממניותיה למוסדיים ולציבור, כאשר עד 30% מהמניות שיונפקו יוצעו לציבור (7.5%) והשאר למוסדיים. הערכות הן שהחברה תונפק לפי שווי של 1.2 מיליארד שקלים (אחרי הכסף).

הסוכנים במרכז

החברה מציינת כי ערוץ ההפצה המרכזי שלה הוא סוכני הביטוח, והיא מעריכה שבהסתמך על רשת ההפצה הרחבה שלה היא תוכל להגדיל את נתח השוק בענפי ביטוח כללי שאינם ענפי רכב, לרבות כאמור ביטוחי ריסק חיים ובריאות.

על פי הטיוטה, שלמה ביטוח משלמת לסוכני הביטוח עמלות בכסף ו/או בשווה כסף (מבצעי קידום מכירות) בהתאם להסכמים עם כל אחד מסוכני הביטוח, כפונקציה של הפרמיות. שיעור העמלה הממוצעת ששולמה לסוכני הביטוח מסך הפרמיות בתקופת שלושת החודשים שהסתיימה בסוף חודש מרץ 2021 ובשנים 2020 ו-2019 ,עמד על כ-5.5%, כ-5.7% וכ-5.1%, בהתאמה.

תלושי השכר נחשפים

שלמה ביטוח, מקבוצת שלמה אחזקות, הוקמה והתאגדה בישראל בשנת 2006 כחברה פרטית על ידי שלמה שמלצר ז"ל, לשעבר יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, והחלה לפעול כחברת ביטוח במהלך שנת 2008. נכון למועד התשקיף, מחזיקה אלמנתו, עתליה שמלצר, בעקיפין במלוא הונה המונפק והנפרע של החברה ובמלוא זכויות ההצבעה בה באמצעות חברות בשליטתה.

עוד עולה מטיוטת התשקיף, כי שכרו השנתי הכולל של אורי אומיד, מנכ"ל שלמה ביטוח, הסתכם בשנת 2020 בכ-3.5 מיליון שקל; שכרו של טובי שמלצר, משנה למנכ"ל, הסתכם בכ-2.5 מיליון שקל. 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email