שר האוצר, משה כחלון: "הבורסה היא של כולנו"

הצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה אושרה לקריאה שנייה ושלישית • משמעות החוק היא שאבדן השליטה של הבנקים בבורסה יביא להורדת עמלות המסחר. שר האוצר, משה כחלון: "כולנו מושקעים בבורסה באמצעות קרנות פנסיה וקופות גמל"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ועדת הכספים של הכנסת אישרה השבוע את הצעת החוק לשינוי מבנה הבורסה, לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. במרכז ההצעה עומדת ההפרדה בין בעלות ושליטה לבין מתן שירותי מסחר. את הצעת החוק יזם שר האוצר, משה כחלון, לפי תכנית שגיבשה הרשות לניירות ערך.
"הבורסה היא של כולנו. כולנו מושקעים בבורסה באמצעות קרנות הפנסיה וקופות הגמל והיא חשובה לכולנו. בורסה צומחת משמעה משק צומח. בורסה שמתפקדת היטב מעודדת צמיחה ותעסוקה. הצעת החוק היא מהפכה, מאז קום הבורסה הבנקים שלטו בה. עם קבלת החוק, הבנקים שמחזיקים היום ב-71% מהמניות ירדו מיד ל־36%, הם יאבדו את שליטתם בבורסה ובכך תגדל התחרות לטובת הורדת עמלות מסחר עבור ציבור הצרכנים ותוספת נזילות לטובת הסקטור העסקי".

פתיחת הבורסה לברוקרים זרים מהאוצר נמסר כי התועלת העיקרית מיישום החוק היא הפחתת עמלות בסדר גודל של מאות מיליוני שקלים בשנה עבור הציבור. בנוסף, השינוי המבני בבורסה יפתח לברוקרים זרים את האפשרות להצטרף לבורסה בתל אביב, מה שיגדיל את התחרות עם הבנקים ובתי ההשקעות, ויביא להורדת עמלות מסחר בבורסה. השינוי המבני יהפוך את הבורסה ליעילה יותר ויאפשר לה להתחרות עם הבנקים
ובתי ההשקעות במימון ומתן אשראי באמצעות מכשירים פיננסים נוספים לציבור. באוצר מוסיפים כי בורסה תחרותית, זולה ומפותחת תוכל להיות גם תחליף להשקעות בנדל"ן. משרד האוצר והרשות לניירות ערך מייחסים חשיבות לכך שבמקביל תהיינה הקלות רגולטוריות, ובהן חוק ההקלות לחברות טכנולוגיה, חוק הקלות להנפקות חדשות שהושלמו לאחרונה, הקלות לחברות קטנות ובינוניות, לרבות ויתור על דוחות רבעוניים, אישור רישום ניירות ערך זרים בבורסה בתל אביב והפחתה באגרות הנפקות ראשונות.

פרופ' שמואל האוזר | צילום: Jozeks

הגברת הנגישות לגיוס הון

לתעשייה מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד, אמר בעקבות אישור ההצעה כי "שינוי מבנה הבורסה הוא בשורה אמיתית לשוק ההון הישראלי. השינוי הזה משלים שורה ארוכה של צעדים שהאוצר מקדם, בעיקר הקלות לחברות טכנולוגיה, הקלות להנפקות חדשות, הקלות לחברות קטנות ובינוניות לרבות ויתור על דוחות רבעוניים, רישום צולב ועוד. אני מאמין שכל אלה יובילו להתפתחות והתרחבות התעשייה המקומית, ליצירת מקומות עבודה ולעידוד החדשנות והטכנולוגיה. באמצעות הרפורמה בבורסה והפיכתה לתחרותית ואטרקטיבית אנו מגבירים את הנגישות של חברות במשק לגיוס הון, מה שיוביל להתפתחות התעשייה".
יו"ר הרשות לניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "השינוי המבני בבורסה הוא מהפכה שצפויה להפוך את הבורסה לתחרותית, זולה ויעילה יותר בדומה לבורסות המתקדמות והמודרניות בעולם בשנים הקרובות. זה צעד חשוב והכרחי אך הוא אינו מספיק. משרד האוצר והרשות לניירות ערך מובילים רפורמה מקיפה בבורסה ובשוק ההון, הכוללת יצירת תנאים אטרקטיביים ליזמים לטובת המשק הכלכלי".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email