שר העבודה והרווחה: "ביטול הביטוח הקבוצתי ללא חלופה הוגנת הוא שערורייה"

שר העבודה והרווחה חיים כץ, פנה לראש הממשלה בבקשה להקמת צוות שיגבש חוק סיעוד ממלכתי תוך מספר חודשים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לאור ההחלטה של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, לבטל את הביטוח הסיעודי הקבוצתי הקיים, פנה שר העבודה והרווחה חיים כץ, לראש הממשלה בנימין נתניהו, בבקשה להקמת צוות שיגבש חוק סיעוד ממלכתי תוך מספר חודשים. לדברי השר כץ: "ביטול הביטוח הסיעודי הקבוצתי מבלי לגבש חלופה הוגנת הוא מחדל שערורייתי שמחייב את הממשלה למצוא פתרון חלופי מידי".

עוד הוסיף השר: "לרשות שוק ההון ניתן פסק זמן ארוך כדי לגבש ביטוח סיעודי לאזרחי ישראל, וכעת כמיליון אזרחים מוצאים עצמם בפני שוקת שבורה. על חברות הביטוח להחזיר את כל הרווחים שהפיקו מהביטוח הקבוצתי הפיקטיבי הזה במשך עשרות שנים למבוטחים או לחילופין להעביר רווחים אלה לטובת הפתרון החלופי שיגובש בנושא זה. הגיעה העת שניצוק תוכן אמיתי לאחד מאבני היסוד של היהדות – אל תשליכני לעת זקנה וככלות כוחי אל תעזבני".


השר חיים כץ

הביטוח הסיעודי הממלכתי המוצע על ידי השר כץ יתבסס על הביטוח הקבוצתי הקיים כיום בקופות החולים, תוך הטלת חובת ביטוח על כל אזרח ותוך הקמת פול כדוגמת הפול הקיים בביטוח רכב חובה אשר יבטח תושבים שחברות הביטוח מסרבות לבטח אותם במסגרת ביטוח הסיעוד הקבוצתי הקיים כיום בקופות החולים.

הפסדי הפול ימומנו בחלקם מהרווחים שחברות הביטוח צברו מהביטוח הקבוצתי הפיקטיבי והיתרה תחולק בין חברות הביטוח באופן יחסי בדומה לקיים בביטוח רכב חובה. עוד מציע השר חיים כץ שתושבים חסרי הכנסה או ששכרם נמוך, יהיו פטורים מתשלום פרמיית הביטוח עבורם ועבור משפחתם ועלות ביטוחם תועמס על פרמיית הביטוח לאוכלוסיות החזקות, או על ידי העלאה קטנה של מס הבריאות. הביטוח הסיעודי המוצע יהווה חלק נוסף לזכויות המוקנות היום לאזרחי ישראל על פי חוק הביטוח הלאומי ועל פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email