שת"פ עם הסתדרות הגמלאים לתיקון סעיף 125ד(ג) לפקודת מס הכנסה

בפנייה משותפת ליו"ר ועדת העבודה והרווחה בכנסת נטען לאפליה ועיוות בקרב אוכלוסיית הגמלאים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לשכת סוכני הביטוח והסתדרות הגמלאים פועלות בשיתוף פעולה לתיקון הטבת מס לפי סעיף 125ד(ג) לפקודת מס הכנסה.

במכתב שנשלח בשם שמוליק מזרחי, יו"ר הסתדרות הגמלאים, ועו"ד יניב מאיר, יועץ מקצועי של לשכת סוכני הביטוח, אל יו"ר ועדת העבודה והרווחה ח"כ אפרת רייטן, מבקשים שני הארגונים לתקן את הסעיף.

הטענה היא שהטבת המס ניתנת במגבלות התנאים המפורטים בסעיף. "בין התנאים, נקבע, כי ב"מועד הקובע" –  הוא 1 בינואר 2003 – מלאו לאדם 55 שנים. כלומר, הטבת המס בהתייחס לסעיף רלוונטית לגמלאים ששנת לידתם עד לשנת 1948.

אפרת רייטן. צילום: מסך מתוך אתר הכנסת

כידוע, התיקון לפקודה המקנה את הטבת המס בסעיף נערך לפני כ-20 שנה. בחלוף השנים, הצטרפו אזרחים נוספים למעגל אוכלוסיית הגמלאים, ואולם, אלו אינם זכאים להנות מהטבת המס לאור המגבלה ש"במועד הקובע".

מגבלת "המועד הקובע"

"לטעמנו, הפקודה במתכונתה הנוכחית, בהתייחס לסעיף, יוצרת עיוות ואפליה בקרב אוכלוסיית הגמלאים בישראל וזאת בשעה שמטרת הסעיף, להבנתנו, לסייע בידי אוכלוסיות מבוגרות שהכנסתן קטנה עם הגיען לגמלאות", נכתב בפניה.

"על כן, אנו פונים ליו"ר ועדת העבודה והרווחה, לפעול במטרה לקדם לטובת אוכלוסיית הגמלאים בישראל תיקון בפקודה כך שמגבלת 'המועד הקובע' תוסר וכל האזרחים שהגיעו לגיל פרישה חובה, בהתאם לקבוע בחוק גיל פרישה, תשס"ד-2004 , יהיו זכאים להטבת המס העולה מן הסעיף.

"יובהר, כי אין בפנייתנו לתיקון כאמור לעיל כדי לגרוע משאר התנאים המופיעים בסעיף", כותבים השניים בסיום פנייתם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email