תאונה במהלך טיפול במערבל בטון – האם נחשבת כתאונת דרכים?

עו"ד עדי בן אברהם בטור שבועי מיוחד על הגדרת תאונת דרכים ועמדת בית המשפט בנוגע לסוגיית פריקה וטעינה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז, הוגש ערעור על ידי חברת הביטוח ביחס לפסק הדין אשר ניתן בבית משפט השלום. פסק הדין נשוא הערעור עסק באירוע בו אדם אשר סיים לפרוק בטון מתוך מערבל, עלה לשטוף את המערבל משאריות הבטון ולאחר שסיים, בבואו לרדת מהמשאית שנושאת את המערבל, נתפסה אצבעו בסולם והוא החליק ונפל.  

בית המשפט השלום קבע כי מדובר בתאונת דרכים המזכה את התובע בפיצוי על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ודחה את טענת חברת הביטוח כי אין מדובר על אירוע ביטוחי. בנוסף, דחה את הטענה כי המשאית הייתה מושכרת (ולכן אין כיסוי בעת השכרה).  

משאית נושאת מערבל בטון. טיפול במערבל אינו מהווה "שימוש ברכב" | צילום: shutterstock

חברת הביטוח ערערה לבית המשפט המחוזי אשר בחן את נימוקי בית המשפט השלום  בבואו להכיר באירוע כתאונת דרכים – ביהמ"ש השלום קבע כי פעולת השטיפה של פתח יציאת הבטון במערבל נדרשת מבחינה בטיחותית, לצורך המשך השימוש התעבורתי, מדובר בפעולה אשר היא אינטגרלית לצורך השימוש ברכב, כפי שנקבע בפסיקה, גם כניסה לרכב תובלה לשם כיסוי המטען היא חלק אינטגרלי מפעולת הנסיעה שנועדה לקדם את תהליך ההובלה, וכי לא הוכח דבר השכירות של המשאית.

שימוש תעבורתי

חברת הביטוח, במסגרת הערעור, טענה כי שטיפת המערבל אינה פעולה למטרות תחבורה ולפיכך גם הירידה מהרכב לאחר שטיפת הרכב לא תחשב למטרת תחבורה. השטיפה של המערבל לא נדרשת ברמה הבטיחותית כדי להמשיך את השימוש התעבורתי. השטיפה הינה פעולה בטיחותית בלבד, לאחר פריקת הבטון. עוד טענה חברת הביטוח כי מהעדויות עלה שהמשאית הושכרה ומשכך השכרת המשאית מחריגה את מטרות השימוש המותרות בפוליסה. 

בית המשפט המחוזי קובע לאחר ששמע את טענות הצדדים כי ההגדרה של תאונת דרכים נקבעה בחוק כדלקמן: "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה". המונח "שימוש ברכב מנועי" כולל, בין השאר, "נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו".

בית המשפט המחוזי מציין כי בית המשפט השלום קבע כי פעולת השטיפה של פתח המערבל נדרשה מבחינת בטיחותית להמשך הנסיעה, אך קביעה זו אינה עולה בקנה אחד עם ההלכות של בית המשפט העליון שם נקבע כי ההגדרה של שימוש ברכב מנועי היא רשימה סגורה, ואין עוד מקום לכלול בה שימושי לוואי. כלומר, אין די עוד בטענה שמדובר על פעולה חיונית לשם הנסיעה, אלא עליה להיות פעולה שהינה אינטגרלית וטבעית מהכניסה אל הרכב או הנסיעה בו.  

"הלכת אסם"

משכך קובע בית המשפט כי פעולת שטיפת מערבל הבטון, שהיא אומנם פעולה בטיחותית לשמירה על עוברי הדרך שלא יפגעו מחלקי בטון אשר עלולים לעוף מהמערבל, איננה פעולה שהינה חלק מהנסיעה עצמה.

בית המשפט אף מתייחס להלכת "אסם", שם נדונה הסוגיה של ירידה מהרכב שהינה חלק מפעולת הפריקה ונקבע כי האירוע מקיים את אחת מדרכי השימוש המוכרות – ירידה מהרכב. אלא שההכרעה בפרשת אסם מבוססת על כך שהפעולות הפריקה והטעינה הן בעלות אופי שימוש תעבורתי. 

במקרה דנן, אין חולק כי התובע סיים את פעולת הפריקה של הבטון, ועלה על המשאית רק כדי לנקות אותה. כדי לבחון האם פעולה זו של ניקוי המשאית תחשב בהגדרת התאונה בחוק הפלת"ד תלויה בשאלה האם הניקוי של המשאית הינה חלק מפעולת הפריקה של הבטון. במקרה נשוא תיק זה, אין חולק כי התובע סיים את פעולת הפריקה של הבטון, שנעשתה מחוץ למשאית, ועלה על המשאית כדי לנקות את המערבל. 

חלק אינטגרלי מהפריקה

גם על פי עדותו של התובע, הוא סיים להוריד את הבטון ושטף בעזרת צינור את השאריות כדי שיוכל להמשיך בבטחה בנסיעה. לשם כך הוא טיפס על הסולם של המשאית וכאשר סיים את השטיפה החליק ונפל. בית המשפט המחוזי קובע כי אין בניקיון המערבל כדי לקבוע כי מדובר על חלק אינטגרלי מהפריקה, ביחוד כאשר הפעולה בוצעה לאחר פריקת הבטון. 

בית המשפט מדגיש כי אם בעבר הגישה הייתה מרחיבה יותר בכל הנוגע להגדרת השימוש ברכב, הרי שתכלית התיקון לחוק בא לצמצם את המושג "תאונת דרכים" למשמעות הפשוטה  ויומיומית בעיני הציבור. כלומר, פגיעות המתרחשות בעליה אל הרכב בתחילת הנסיעה ובעת סיום הנסיעה והירידה מהרכב. 

בית המשפט דוחה את הטענה לעניין השכירות בהעדר ראיות תומכות וקובע כי בהעדר זיקה לפעולת הפריקה, אין לראות במקרה נשוא הערעור כתאונת דרכים ומשכך קובע כי מדובר על נפילה מסולם שלא בעת שהנפגע היה "משתמש" כהגדרתו בחוק, ולכן אין מדובר על תאונת דרכים והוא אינו זכאי לפיצוי. 

בשלב זה לא ידוע אם תוגש בקשת רשות ערעור לביה"ש העליון. 

הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש הלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email