תביעה ייצוגית בסך 114 מיליון שקל נגד קרנות פנסיה ותיקות בגין עיכוב בהעברת כספי מבוטחים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לבין הדין האזורי לעבודה בחיפה הוגשה בשבוע שעבר תביעה ייצוגית נגד קרנות הפנסיה הוותיקות מבטחים וקג"מ, בדרישה לפיצוי בסך 114 מיליון שקל. לטענת התובעים, הנתבעים – מבטחים וקג"מ – מונעים מהם לקבל כספים השייכים להם, משך חודשים רבים, שלא כדין.

לדברי עו"ד רות צביאל, שהגישה את התביעה, "התביעה הוגשה ביחס לעמיתי מבטחים ועמיתי קג"מ שהגישו בקשה למשיכת כספים שלא על דרך קצבה בשבע השנים האחרונות, והיא דורשת פיצויים הן בגין העיכוב בהעברת הכספים מעבר לזמן הסביר, הן בגין הטעיית העמיתים באמנת השירות באשר למשך הזמן הצפוי והן בגין הסירוב למסור לעמיתים מהו משך הזמן הצפוי לטיפול בבקשה.

על פי חוות דעת אקטוארית של האקטואר גד שפירא, שצורפה לבקשה לאישור התובענה, סך הפיצוי המוערך הוא בשיעור של כ-114 מיליון שקל. בנוסף, בין היתר, נתבקשו צווי עשה ביחס לעמיתים, למבטחים ולקג"מ, המורים להם להעביר את הכספים לעמיתים המבקשים זאת תוך 4 ימי עסקים".

בכתב התביעה נכתב כי "בין חברי הקבוצה אנשים שנקלעו למצוקה כלכלית ו/או רפואית ו/או אישית- משפחתית גדולה, ועל כן, הם פונים לשחרור הכספים שנצברו לזכותם, בהתאם לחריג חוקי מיוחד המאפשר שחרור הכספים לפני הגעה לגיל מבוגר.

עוד בין חברי הקבוצה אנשים שהגיעו לגיל מבוגר, מתוך הסתמכות על כך שלכשיתבקש זאת על ידם, יהיו רשאים למשוך את הכספים שהצטברו בחסכונותיהם. המדובר בין היתר בחסכונות ששיעורם אינו גבוה דיו לצורך מתן קצבה חודשית, ולכן זכאים העמיתים לפדיונם הכספי, על פי נוסחת הפדיון שנקבעה בתקנון. "סביר להניח כי דרך התנהלותם הפסולה של הנתבעים מביאה חלק מחברי הקבוצה למצוקה אמיתית, ומנגד מביאה אחרים להתייאש ולוותר על קבלת כספיהם, וייתכן כי חלק מהעמיתים לא זוכים עוד ליהנות מהכספים האמורים בחייהם".

לדברי צביאל, "התביעה נוגעת בסוגיה של משיכת כספים שלא דרך קצבה מקופת גמל לקצבה. בניגוד למשיכת כספים מקופות גמל שהן לא לקצבה, לגבי קופות גמל לקצבה אין בתקנות מס הכנסה הוראה שקובעת תוך כמה זמן על הקופה לטפל בבקשה למשיכת כספים. בעמיתים מנצלים את הלקונה הזו, ומעכבים במשך חודשים רבים כספים של עמיתים שמבקשים משיכת כספים שלא על דרך קצבה.

"בנוסף, באמנת השירות שלה, עמיתים טוענת שהטיפול בבקשה למשיכת כספים יהיה תוך 45 יום לכל היותר. בפועל, לאחר שמוגשת בקשה, מסרבים בעמיתים למסור כל צפי באשר למשך הטיפול הצפוי, והטיפול בבקשה נמשך זמן רב הרבה יותר מעבר ל-45 ימים. הסיטואציה הזאת יוצרת מצוקה אמיתית אצל העמיתים שמבקשים למשוך כספים מקרנות הפנסיה הוותיקות, ולמעשה התובענה הייצוגית נולדה מאוזלת היד וחוסר האונים שהרגישה התובעת הייצוגית מול הקרן ומההתעלמות שלה ממנה".

במסגרת התובענה, מסבירה צביאל, נטען שקופת גמל מחויבת לטפל בבקשה למשיכת כספים שלא על דרך קצבה בתוך זמן סביר ובמהירות הראויה. "עוד נטען כי הזמן הסביר והמהירות הראויה לטיפול בבקשה למשיכת כספים הוא ארבעה ימי עסקים, כמו ביחס לקופת גמל שלא לקצבה. זאת בין היתר בשים לב לכך שהתנאים למשיכת כספים בקופות גמל שלא לקצבה ובקופות גמל לקצבה הם הלכה למעשה זהים".

התובעת המייצגת היא עירית אבישי-צביאל, ילידת 1953, מורה ואם לארבעה ילדים, פנסיונרית של משרד החינוך שממשיכה לעבוד כמורה גם בימים אלה ברשת אורט ביקנעם וכמנחה לספרות באוניברסיטה הפתוחה. לאבישי-צביאל היו צבורים כספים לזכותה במבטחים ובקג"מ. חברי הקבוצה הם עמיתים של מבטחים ושל קג"מ שבשבע השנים שקדמו להגשת תביעה זו פנו לנתבעים בבקשה למשיכת כספים שלא על דרך קצבה.

לאחר שהגיעה אבישי-צביאל לגיל 60, שבו היתה זכאית למשוך את הכספים שנצברו לזכותה במבטחים ובקג"מ, היא פנתה לעמיתים קרנות הפנסיה לצורך הגשת בקשה למשיכת הכספים. ביוני 2013 היא התייצבה במשרדי עמיתים קרנות םנסיה בחיפה והגישה בקשה למשיכת כספי הפיצויים וכספי הפנסיה שנצברו לזכותה. שם נמסר לה כי הכספים יועברו אליה תוך 60 יום. בסמוך למועד שהיתה אמורה לקבל את הכספים נמסר לה כי בקשתה בטיפול אך בשל עומס פניות שהתקבלו בעקבות הממשק האינטרנטי לאיתור זכויות שפורסם על ידי משרד האוצר, צפוי עיכוב במועד ביצוע התשלום. בסופו של דבר היא קיבלה את כספה ממבטחים למעלה מארבעה חודשים מבקשתה ואת הכספים מקג"מ למעלה משישה חודשים לאחר שהגישה את הבקשה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email