תביעה ייצוגית נגד ביטוח ישיר: גבתה את אותה הפרמיה לביטוח מקיף מלא ולביטוח מקיף חלקי

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגשה תביעה ייצוגית נגד ביטוח ישיר על סך 30 מיליון שקל בגין גביית יתר של פרמיית ביטוח מקיף לרכב ודמי כינון. לטענת התביעה, כשמבוטח רוכש למכוניתו פוליסת ביטוח מקיף מלא מביטוח ישיר, הכוללת בתוכה כיסוי גניבה, הוא נדרש להמציא "אישור בדיקת מיגון" המפרט את רמת המיגון המותקן במכונית.

אם בביטוח ישיר לא מתרצים מרמת המיגון המותקנת במכונית, הם משנים את פוליסת הכיסוי המלא לפוליסת ביטוח חלקית, שאינה מכסה גניבה של המכונית. אבל למרות שההיגיון אומר כי אם מדובר בפוליסה חלקית, מחירה צריך לרדת בהתאם, ביטוח ישיר ממשיכה לגבות את אותה הפרמיה ו/או אינה מזכה את לקוחותיה בהפרשי הפרמיה שגבתה, כשהיא משנה את הפוליסה ממקיף מלא למקיף חלקי.

עוד טוענת התביעה כי ביטוח ישיר גובה "דמי כינון", לאחר שנגרם נזק למכונית, בשיעור גבוה בהרבה ממה שהיא אמורה וצריכה לגבות, על פי נוסחאות של הפיקוח על הביטוח. המבקש רכש ביטוח מקיף מלא שעלותו 2,901 שקל בביטוח ישיר, במרץ 2014.

כתנאי לביטוח מכוניתו, נדרש המבקש להמציא אישור מיגון, אך הוא לא העביר כזה אישור. לפיכך, באפריל 2014 שינתה ביטוח ישיר את מפרט הפוליסה ושינתה אותה לביטוח מקיף חלקי, ללא כיסוי גניבה. למרות זאת, נותרה עלות הפוליסה כשהיתה – 2,901 שקל. התביעה טוענת כי ביטוח ישיר הפרה הוראות חוק שנועדו להגנת חברי הקבוצה, כדי להתעשר על חשבון הניזוקים. לפי משרד האוצר, נתח השוק של ביטוח ישיר הוא כ-10%. על פי הערכות של גורמים מקצועיים, על כבישי ישראל נוסעים למעלה מ-3 מיליון מכוניות.

כמחציתן מבוטחות בביטוח מקיף. על כן, קובעת התביעה, חלקה האבסולוטי של הנתבעת הוא כ-150 אלף מכוניות. תביעתו האישית של המבקש היא על 391 שקל. בהנחה כי תביעתו הממוצעת של לקוח עומדת על כ-200 שקל, מציינת התביעה, מגיע סכום התובענה הייצוגית ל-30 מיליון שקל. התביעה מבקשת מבית המשפט "להורות על פיצוי חברי הקבוצה ולהורות לביטוח ישיר לנהוג במבוטחיה בדרך ארץ, לגבות פרמיית ביטוח בהתאם להיקף הביטוח, בהתאם למבוטח ולמוצהר על ידה. כן יתבקש בית המשפט להורות לנתבעת לחדול מגביית דמי כינון מופרזים בניגוד לחוק".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email