תביעה ייצוגית נגד כלל: הצמידה את הפרמיות למדד, אך לא את ביטוח החיים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תביעה ייצוגית נגד כלל ועמותת גמלאי קרן הפנסיה נתיב הוגשה בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בתל אביב בגין גביית כספים שלא כדין מעמיתי קופת גמל, המבוטחים בביטוח חיים אצל כלל, בדמות פרמיות עודפות על דרך הצמדתן למדד, ובאי מתן תמורה בגין הכספים האלה, על ידי חיובם בביטוח חיים לא צמוד.

התובעים, כ-3,000-5,000 עמיתים המבוטחים בביטוח החיים הקבוצתי, דורשים מכלל החזרים של 20 מיליון שקל (כ-7,000 שקל לעמית). התובע, עיזבון אברהם מימון, היה עמית בקופה המנוהלת על ידי קרן הפנסיה נתיב ומבוטח בביטוח חיים של כלל. לטענת התביעה, כלל גבתה מהתובע פרמיות שהוצמדו למדד והלכו ועלו, ואילו ביום הפקודה, עם פטירתו, שילמה כלל דמי ביטוח שנקבעו ב-1994 ולא הוצמדו למדד.

בתביעה נכתב כי "מדובר בעיוות כלכלי, שאינו מתאים לתנאים הסובבים במדינת ישראל זה 50 שנה, סביבת אינפלציה, ושמביא את הביטוח כולו להיות לא כדאי ולא הגיוני. קופות גמל בוחרות לעתים לבטח את חיי העמיתים. הן אינן מחויבות לעשות כן. ביטוח חיים אינו חלק בלתי נפרד מחיסכון בקופת גמל. להפך, אפשר לומר כי אין רציונל כלכלי לכרוך ביטוח חיים דווקא במסגרת של חיסכון בקופת גמל.

לדברי עו"ד יצחק אבירם, המייצג את עיזבון מימון, "מדובר בתביעה פשוטה מאוד. העמיתים בוטחו בביטוח חיים במסגרת קרן פנסיה. הפרמיות הוצמדו למדד, אך התגמול בביטוח חיים לא הוצמד. כשחולפות 20 שנה מקבלים חצי מהסכום. התשלום עולה, אבל הסכום שמתקבל יורד. לדעתנו זה נובע מתקלה של כלל, מכיוון שעל פי ההסכמים הביטוח צריך להיות צמוד מדד".

בתוך כך, הגישה כלל לבית המשפט המחוזי בקשה לאשר הסדר פשרה בתביעה ייצוגית, שהוגשה ב-2012 על סך 150 מיליון שקל ועניינה באופן חישוב תגמולי הביטוח בביטוחי נכות מתאונה, ולתת לו תוקף של פסק דין. הסדר הפשרה קובע, בין היתר, כי כלל תעניק לכל אחד מציבור הזכאים בביטוחי נכות מתאונה, כהגדרתם בהסדר הפשרה, החזר בשיעור 40% מהפרש תגמולי הביטוח שלהם היה זכאי כל אחד מהם, אלמלא בוצעה על ידי החברה התאמה לתגמולי הביטוח בביטוחי נכות מתאונה לפי הוראות הפוליסה הרלוונטית. בנוסף, תישא כלל בגמול ובשכר טרחה המומלצים למבקשים ולבא כוחם. הסדר הפשרה כפוף לאישור בית המשפט ותוקפו מותנה בקבלת אישור בית משפט, שאין ודאות כי יינתן.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email