תביעה נגד סוכן הביטוח – בבית הדין או בבית המשפט?

דרך סיפורה של מבוטחת אשר הגישה תביעה בגין אי קבלת תגמולי אבדן כושר עבודה נלמד מול איזו ערכאה צריך להתנהל כאשר מבקשים להגיש תביעה משפטית
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לאחר קבלת ייצוג המבוטח עולה פעמים רבות השאלה, אל מול איזו ערכאה משפטית להתנהל כאשר מבקשים להגיש תביעה משפטית לבית המשפט. האם להגיש פניה לבית המשפט או לחילופין לבית הדין או בכלל לבית משפט לענייני משפחה. כך לדוגמה, בית המשפט העליון קבע כי תביעות אבדן כושר עבודה מתחום הביטחון הסוציאלי, הקשורות ליחסי עובד מעביד, יתנהלו מול בית הדין.

מבוטחת הגישה תביעה על סך של 889,447 שקל בגין נזק שנגרם לה בין היתר מאי קבלת תגמולי ביטוח על אבדן כושר עבודה – ממועד היווצרות אבדן כושר העבודה בשנת 2017 ועד לתאריך שבו היא צפויה להגיע לגיל הפרישה – וזאת עקב הפרת חובת מעסיקתה של התובעת לבצע הפרשות לאבדן כושר עבודה.

תביעה משפטית: לבית הדין או לבית המשפט | צילום: shutterstock

כאמור היא תבעה את מעסיקתה. בין יתר טענותיה קבעה כי המעסיקה לא עדכנה את שיעורי ההפרשות לביטוח מנהלים בחברת הביטוח אשר אליה מועברים ההפרשות של ביטוח המנהלים בהתאם לעדכוני הדין, על פי צווי ההרחבה והתיקונים שבוצעו בהסכם הפנסיה הכללי במשק, לרבות צו הרחבה שחייב את המעסיקים לכלול בהפרשות לקופת גמל, החל מחודש יולי, תשלום עבור רכישת ביטוח אבדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר.

המבוטחת הוסיפה וטענה כי היא אובחנה עם מחלת פיברומיאלגיה בחודש מרץ באופן שגרם לה לאבד את כושר עבודתה וכי בשל אי ביטוחה בביטוח אובדן כושר עבודה בניגוד לצו ההרחבה, נגרם לה הנזק הנטען כאמור בסך של כ־900 אלף שקל.

לכתב התביעה צירפה התובעת את סוכנות הביטוח שבאמצעותה בוטחה וכן את מנהל הסוכנות. סוכן הביטוח והסוכנות טענו כי לנוכח התנאים האמורים בסעיף 24 (א)(1) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט־1969, נדרש לצורך קיום סמכות עניינית לבית הדין כי התובענה תהיה "בין עובד או חליפו לבין מעסיק או חליפו" והואיל ומדובר בסוכנות הביטוח שתיווכה בין המבוטחת למעסיקה הרי שלא מתקיים "מבחן הצדדים".

כנדרש בסעיף זה, קבע בית הדין כי במקרה הנידון, אין גם מקום לבחון את "מבחן העילה" (האם התביעה מקיימת את התנאי שעילת התביעה היא "ביחסי עובד ומעביד") ואף אין צורך להכריע במחלוקת בשאלה האם מתקיים התנאי שעילת התביעה אינה "בפקודת הנזיקין". משכך קבע בית הדין כי על התביעה כנגד סוכנות הביטוח וסוכן הביטוח להידחות על הסף בהיעדר סמכות עניינית ומחייב את המבוטחת לשלם להם הוצאות משפט.

שתי תובנות עיקריות חשוב לקחת מהמקרה המתואר. הראשונה – מול המעסיקים שלכם – חשוב שתסבירו להם על חשיבות ההפרשות הפנסיוניות הנדרשות לעובדיהם וכי אל להם להקל ראש בעניין זה.

התובנה השנייה היא בכך ששוב אנו למדים על המגמה של מבוטחים לצרף בעת תביעה את סוכני הביטוח כנתבעים נוספים בתביעה הביטוחית, ומשכך קיימת חשיבות להתנהלות מקצועית ומתועדת באופן שניתן לאחזור.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email