תביעות מול הליסינג – האם יש פתרון?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בשנה החולפת הקדישה הוועדה לביטוח כללי שעות רבות לאחת מהבעיות הכאובות כיום למבוטחים – הגשת תביעות צדי ג' של רכבי הליסינג וחברות ההשכרה. מי כמונו הסוכנים יודעים את ההבדל הגדול בעזרה למבוטח, שאנו יכולים להעניק כשכלי רכבו נפגע על ידי צד ג' המבוטח בחברת ביטוח, לבין כלי רכב שנפגע על ידי חברת ליסינג.

חברות הליסינג הן חברות עסקיות, שאינן כפופות למפקח על הביטוח, אלא למשרד התחבורה, ולכן אינן כפופות לחוזר יישוב התביעות שנאכף כיום באמצעות הפיקוח על הביטוח. אמנם קיימת תקנה במשרד התחבורה (תקנה 10) שהוצאה בזמנו ומחייבת את חברת הליסינג, בכל הקשור לניהול תביעת ביטוח כנגדה, לפעול כממלאת אחר הוראות המפקח על הביטוח.

אך לצערנו תקנה זו לא נאכפת, וחברות הליסינג המשיכו במדיניות שלהן לנהל תביעות כפי שנראה להן לנכון. דבר זה הביא לכך שסוכנים רבים אף התייאשו מטיפול בתביעות, והם מפנים את המבוטחים ישירות לעורכי דין להגשת תביעה מול הליסינג.

אז מה עשינו? בשיחות עם אגף הפיקוח ביקשנו את עזרתם מול הרגולטור, משרד התחבורה, במטרה להביא לכך שבמדינה לא יהיו שני חוקים: חוק אחד למקרה שנפגעת מכלי רכב המבוטח בחברת ביטוח, וחוק שני כאשר נפגעת מרכב ליסינג.

לשמחתנו, האוצר הודיע כי חוק שכזה קורם עור וגידים במשרד התחבורה, ואנחנו נמשיך ללוותו ונקווה כי התוצאה שלו תהיה שכל אזרח במדינת ישראל, שחלילה ייפגע על ידי רכב ליסינג, יקבל את השירות מחברת ביטוח, ויהיה כפוף לחוזר ישוב התביעות.

מצד שני, ערכנו כמה פגישות עם חברות הליסינג במטרה להציף בפניהן את המצב הבלתי אפשרי כיום, ולהביא אותן לשיתוף פעולה עם סוכני הביטוח, בין היתר בפתיחת מוסכי הסדר נוספים, אפשרות לבצע הסדר מוסכים בתביעות צדי ג', וכן יותר פתיחות בפתיחת דסק סוכנים, שיוכלו לעזור לנו לקדם את הנושא.

כמו כן, הלשכה החלה לעקוב ביתר שאת אחר תלונות המגיעות ללשכה, ועו"ד מיכאלה ייגר פונה בשם הלשכה אל חברות הליסינג השונות. אנו נמדוד ונשווה ביניהן ונציג את הנתונים באופן רשמי. אנו מצפים כי חברות הליסינג, אף אם הן חברות עסקיות, יבינו כי הרישיון הניתן להן לנהל ולהשכיר ציי רכב אינו פוטר אותן מהאחריות להעניק שירות הולם לנפגעי צד ג'. אנו בטוחים כי כל חברה, אשר תגיע להבנה עם לשכת סוכני הביטוח בנוגע לשיפור ההתקשרות וההתנהלות מול הסוכנים, תביא חיסכון בסופו של דבר גם לעצמה, חיסכון בעבודת הסוכן והכי חשוב – שקט והוגנות למבוטחים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email