תוכנית ביטוח חיים חדשה תאפשר תשלומים חודשיים במקרה של פטירה

"מגדל הכנסה למשפחה" תאפשר למוטבים לבחור מבין 2 מסלולים ולקבל סכום ביטוח בתשלומים; מנהל תחום ביטוח חיים במגדל: "מוצר חדשני וגמיש שייתן מענה מדויק לצרכי המשפחה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מגדל ביטוח משיקה את "מגדל הכנסה למשפחה", תכנית חדשה בביטוח חיים שמאפשרת למוטבים לקבל סכום ביטוח בתשלומים חודשיים במקרה של פטירה. במסגרת התכנית, ניתן לבחור מבין 2 מסלולי ביטוח וכן להתאים את המוצרים לצורך בחלף הכנסה במקרה של מות המפרנס, למתגרשים, כהשלמה לפנסיית שאירים, ואף להציע שילוב של תכנית זו עם מגוון תכניות הריסק הנוספות של מגדל.

מסלול "מספר תשלומים נקוב" מאפשר למבוטח לבחור את מספר התשלומים החודשיים שישולמו למוטבים במקרה פטירה: 120, 180 או 240 תשלומים. זהו מסלול חדשני ואטרקטיבי אשר מציע סכום תשלומים מבוטח ללא תלות במועד פטירת המבוטח.

צחי גפנוביץ. "מגדל הכנסה למשפחה מהווה מוצר חדשני וגמיש בתחום ביטוחי החיים" | צילום: מגדל

מסלול "תשלומים עד לתאריך קבוע מראש" מאפשר למבוטח לקבוע עד מתי ישולמו התשלומים החודשיים למוטבים, לדוגמה עד הגיעו לגיל 67 (לו היה בחיים) או עד תום מספר שנים ממועד תחילת הביטוח. במסגרת מסלול זה, מודיעה החברה כי ניתן יהיה לבחור בגיל מקסימלי של 85 שנים. החיתום לסכום הביטוח במסלול זה יבוצע על פי 50% ממכפלה של סכום התשלום החודשי בתקופת התשלום במועד ההצטרפות.

התאמה לצרכי המשפחה

בנוסף, במסלול זה בלבד, במידה והתכנית נרכשה על ידי המבוטח לצורך השלמה לכיסוי פנסיית שאירים בקרן פנסיה, תאפשר החברה, במקרה של הגדלת השכר המבוטח בקרן הפנסיה, להגדיל את סכום הביטוח החודשי הנרכש, ללא דרישה להליכי חיתום רפואי עבור גידול ריאלי בשכר המבוטח בהתאם לשיעור הגידול בשכר ובשיעור שלא יעלה על 10% לשנה, ובלבד שסך הגידול הריאלי בשכר המבוטח במשך שישים החודשים שקדמו למועד הגידול כאמור לא יעלה על 60%.

בדומה למוצרים אחרים של החברה בתחום ביטוחי החיים, 3 חודשי מתנה יוענקו למצטרפים חדשים אשר יציגו תעודת מתחסן.

צחי גפנוביץ, מנהל תחום ביטוח חיים בחברה מסר: "מגדל הכנסה למשפחה מהווה מוצר חדשני וגמיש בתחום ביטוחי החיים, המאפשר, בין היתר, קביעת מספר תשלומים מדויק שיועבר למשפחה ואף קביעת מועד מדויק שעד אליו ימשיכו לעבור תשלומים למשפחה. כל זאת, בכדי להציע התאמה מלאה לצרכים השונים של כל משפחה ומשפחה ולתת להם מענה מדויק".    

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email