תוכנית פנסיה 2025 – השלב השני

רשות שוק ההון ורשות המיסים פרסמו הוראות להערכות טכנולוגית של הגופים המוסדיים לצורך מתן תמונה מלאה ופשוטה לגיל פרישה ולטובת מיצוי הטבות המס
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה טיוטת חוזר ונייר היוועצות שני כחלק מפרויקט פנסיה 2025 בשיתוף עם רשות המיסים. מטרת החוזר לאפשר לציבור החוסכים שהגיעו לגיל פרישה לקבל מהגופים המוסדיים תמונה מלאה אודות סך הכספים שנצברו על שמם בצורה ברורה ופשוטה וזאת  לשם קבלת החלטה מושכלת בעניין הטבות המס שלהם זכאים העמיתים ומיצוי זכויותיהם במוצרים הפנסיונים.

מיצוי זכויות כאמור צפוי, בין היתר, להביא לגידול בגובה הקצבה המשולמת ללקוח מקרנות הפנסיה בתקופת הפרישה לפנסיה. נוסף על כך, ובמטרה לאפשר לחוסכים לפנסיה לקבל החלטות מושכלות אודות החיסכון הפנסיוני שלהם, מוצע בחוזר להניח תשתית טכנולוגית מתקדמת מבוססת API להעברת מידע בין כלל הגופים הרלוונטיים באופן ממוכן. צעד זה צפוי להוות נדבך נוסף בתשתית המוקמת לשדרוג משמעותי של המסלקה הפנסיונית בעתיד.

חלק מהזכויות יונגשו לחוסך ע"י הגוף המוסדי מבלי שזה יידרש לפנות לפקיד שומה  | צילום: fotolia

הגברת המודעות תיעשה באמצעות הקמת תשתית טכנולוגית שתאפשר לגופים מוסדיים להציע לחוסך סיוע במיצוי זכויות המס המוקנות לו מכוח החוק במועד הפרישה לפנסיה; הנגשת המידע תיעשה באמצעות חיוב הגופים המוסדיים להנגיש לחוסך מידע ייעודי לשם מיצוי זכויות כאמור וזאת באמצעות פנייה למסלקה הפנסיונית. ברשות מציינים כי חלק מהזכויות יונגשו לחוסך במישרין על ידי הגוף המוסדי מבלי שזה יידרש לפנות לפקיד שומה. 

השוואת עלויות

בנוסף, רשות שוק ההון ממשיכה לפעול לקידום תשתית טכנולוגית מבוססת API אשר תסייע לציבור החוסכים לקבל ממקום אחד מידע על כל  הנכסים הפיננסיים שלו ולבצע השוואת עלויות בניהם. "בשנים הקרובות נעבור בהדרגה לעולם בו המידע הפנסיוני יהיה נגיש ללקוח בכל רגע נתון, בלחיצת כפתור ובאופן מיידי. זאת בניגוד למצב היום בו קבלת מידע מהגופים המוסדיים אורכת לעיתים זמן רב וקבלת מידע מהמסלקה אורכת 3 ימי עסקים (החל ממאי 2022 כ-3 שעות)", נמסר מהרשות.

בהתאם להוראות הרשות, החל מפברואר 2023 הגופים המוסדיים יידרשו להיות ערוכים לקליטת ממשקי API בכל הממשקים הבאים: סטטוס המוצר הפנסיוני (פעיל/לא פעיל), דמי ניהול, יתרות, תנועות בחשבון, אשראי, כיסויים ביטוחיים בקרנות פנסיה ומידע על כספי פיצויים. נוסף על כך, ובהתאם להוראות החוזר שפורסם ביוני 2021, הגופים נדרשים להיות ערוכים בפברואר 2023 גם לביצוע פעולות ב-API של הצטרפות, העברת כספים בין קופות גמל ושינויים נוספים במוצר הפנסיוני. צעדים אלו צפויים לפשט בצורה ניכרת את התהליכים בשוק החיסכון הפנסיוני. 

בנקאות פתוחה

צעד זה משתלב עם הרפורמה שנעשתה לאחרונה בבנקאות הפתוחה, ומהווה צעד נוסף לקידום Open Finance בשוק ההון הישראלי – כלומר, מציאות שבה הלקוח יוכל לקבל מידע על כל הנכסים הפיננסיים שלו (מגופים מוסדיים, בנקים, חברות אשראי) ולבצע השוואת עלויות ביניהם. בדרך זו פועלת הרשות לקידום תחרות בשוק החיסכון הפנסיוני, לעידוד חדשנות ולהגדלת החיסכון הפנסיוני של הציבור.

ד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון: "ראשית, אני רוצה להודות לרשות המסים ולידידי ערן יעקב על שיתוף הפעולה המצוין בעניין הזה, לטובת הציבור. פרויקט פנסיה 2025 עתיד לשנות את המערכת הפנסיונית בישראל, באמצעות מעבר לטכנולוגיות מתקדמות ומערכות API שעתידות לשים את המערכת הפנסיונית בישראל כמובילה בתחום זה בעולם. הצעד הנוכחי עתיד להוריד חסמים רגולטורים, לחסוך לציבור החוסכים בישראל זמן והתעסקות בבירוקרטיה והכי חשוב – לאפשר לכולם מיצוי טוב יותר של זכויותיהם ולרבים גם הגדלת הקצבה לפנסיה".

ערן יעקב, מנהל רשות המיסים: "המהלך נועד להנגיש לציבור החוסכים בקופות גמל וחברות ביטוח שיגיעו לגיל פרישה את המידע הנדרש לשם מיצוי זכויותיהם. כמו כן, רשות המיסים פועלת לשיפור השירות הניתן לציבור וצמצום הבירוקרטיה תוך מיצוי זכיותיהם של נישומים וזאת, בין היתר, על ידי יצירת 'מסלולים ירוקים' במשיכת כספים פנסיוניים. לצד חוזר רשות שוק ההון יינתנו הנחיות לקופות הגמל להעניק פטור מניכוי מס במקור במשיכת 'סכום צבירה מזערי' והעברת כספים בין בני זוג בהתאם לחוק 'חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו' וזאת בהתקיימותם של תנאים שיפורסמו ומבלי שיידרש לפנות לפקיד השומה בבקשה לאישור ניכוי מס במקור".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email