תזכורת: פנו ללקוחות לבחינת התאמת המוצר הפנסיוני לצרכיהם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ביום 1.1.19 נכנס לתוקף תיקון לחוזר שירות סוכנים ויועצים אשר קבע כי על סוכן הביטוח הפנסיוני לפנות ללקוחותיו.

"הובא לידיעתו של בעל הרשיון (סוכן הביטוח הפנסיוני־עב"א) על ידי הגוף המוסדי, מעסיק או לקוח, כי חל שינוי במצבו של הלקוח בקשר למוצר פנסיוני, לרבות לעניין שינוי בתנאי העסקתו, ייזום פניית שירות ללקוח לבחינת התאמת המוצר הפנסיוני לצרכיו נוכח השינויים.

"מבלי לגרוע מהאמור, יראו בכל אחד מהמקרים הבאים שינוי במצבו של הלקוח: הצטרפות למקום עבודה חדש; עזיבת מקום עבודה; גידול בשכר שכתוצאה ממנו נדרשת, בהתאם לתנאי הפוליסה, העברת הצהרת בריאות מחודשת; שינוי מבנה ההפרשות בפוליסה בהתאם להסכם העבודה; שינויים בתעריפי עלות כיסוי ביטוחי הדורשים התאמה.

"לא הובא לידיעתו של סוכן ביטוח פנסיוני על שינוי כאמור…במשך שנתיים (עד 31.12.20 ־עב"א), ייזום הסוכן פניית שירות ללקוח לבירור מצבו. פניית השירות…תתועד בדרך הניתנת לאחזור. הוראות אלה לא יחולו על בעל רישיון שהתקשר עם לקוח בייעוץ או שיווק פנסיוני חד־פעמי".

מוגש מטעם יועמ"ש הלשכה
עו"ד עדי בן אברהם

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email