תחרות גדולה למוצרי החיסכון: קופת גמל להשקעה

אל מול הפיקדונות בבנקים, קרנות הנאמנות ופוליסות החיסכון הצטרפו לפני שלוש שנים קופות הגמל להשקעה; מה גרם למאות אלפי חוסכים להפקיד בהן כעשרה מיליארד שקל תוך זמן קצר? הנה כל מה שצריך לדעת על מוצר החיסכון המסקרן
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בקרוב יצוינו שלוש שנים להשקת אחד המוצרים המעניינים והאטרקטיביים בשוק ההון – קופת גמל להשקעה. מוצר זה מהווה תחרות גדולה למוצרי חיסכון אחרים כגון פיקדונות בבנקים, קרנות נאמנות, פוליסות חיסכון ועוד, וזאת לאור יתרונות ייחודיים ומשמעותיים הקיימים במוצר זה שאינם קיימים במוצרים אחרים.

ייחודיות זו הובילה מאות אלפי חוסכים, לרבות בעזרת סוכני הביטוח, להפקיד כעשרה מיליארד שקל וזאת בתוך פחות משלוש שנים. עם זאת, מימוש הפוטנציאל לניצול יתרונותיו הייחודיים של המוצר רק בראשיתו ואין ספק כי נראה צמיחה מואצת במוצר זה בשנים הקרובות.

אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי, פסגות גמל ופנסיה בע"מ | צילום: רמי זרנגר

 

קונפוציוס, גדול הפילוסופים של סין, אמר: "בכל דבר יש יופי, אבל לא כל אחד יכול לראות זאת". אין ספק שבמוצר זה יש הרבה מאד יופי ולשם כך הכנו מדריך אשר מרכז עבורכם ועבור לקוחותיכם את כל הדברים ה"יפים" והחשובים על קופת גמל להשקעה.

נתונים כלליים

שנת הקמה: 2016

כמות חברות מנהלות: 14

סך נכסים: 9.98 מיליארד שקל

דמי ניהול: על פי הוראות הדין, דמי הניהול המרביים הינם 4% מכל הפקדה ו־1.05% לשנה מהחיסכון הצבור. בפועל, דמי הניהול הממוצעים נמוכים יותר ועומדים נכון לשנת 2018 על 0.64% לשנה מהחיסכון הצבור וכ־0% מההפקדה.

קהל יעד: המוצר מיועד לכל אדם המעוניין לחסוך בעבור עצמו, לרבות עבור קטינים, לכל טווח זמן בו יחפוץ.

מסלולי השקעה ותשואות

הכספים מנוהלים במגוון מסלולי השקעה. כיום מוצעים לציבור 94 מסלולי ההשקעה. מסלולי ההשקעות המבוקשים הם כללי ומניות, כאשר במסלול הכללי מנוהלים 62% מסך הנכסים (כ־6.2 מיליארד שקל) ובמסלול מניות מנוהלים 23% מסך הנכסים (כ־2.3 מיליארד שקל). התשואה המצטברת של כל מסלולי ההשקעה בקופות הגמל להשקעה ממועד הקמת המוצר עומדת על 17.03% (דצמבר 2016 – יולי 2019). יצוין כי על פי נתוני הגמל נט, במוצר זה הושגה התשואה הממוצעת הגבוהה ביותר בטווח זמן זה ביחס למוצרים כגון קרן השתלמות וקופת גמל לתגמולים/חיסכון.

הפקדת כספים

אין סכום הפקדה מינימלי בקופת הגמל. חוסך רשאי להפקיד עד 71,121 שקל בשנה (נכון ל־2019). יודגש כי תקרת ההפקדה היא לפי תעודת זהות (ולא לפי גוף מנהל/מסלול השקעה). כך לדוגמה, משפחה בת חמש נפשות רשאית להפקיד השנה באופן מצטבר 355,605 שקל.

ישנן מגוון דרכים להפקדת הכספים כגון העברה בנקאית, הרשאה לחיוב חשבון ושיק.

ניתן להפקיד באופן חד פעמי או בהפקדות תקופתיות – לפי רצון החוסך.

משיכת כספים

היתרון במוצר הזה הוא שבניגוד למכשירי חיסכון אחרים, רק בעת משיכת הכספים ינוכה מס של 25% על הרווחים הריאליים שנצברו. יתרון נוסף הוא בכך שהכספים ניתנים למשיכה בכל עת בצורה ‘הונית’. כמו כן, החוסכים במוצר זה, נהנים מהטבת מס מיוחדת וכפולה והיא האפשרות לנייד את הכספים שנחסכו לקופת גמל לקצבה החל מגיל 60 וזאת ללא תשלום מס רווח הון. בנוסף, בעת קבלת הכספים כקצבה, יינתן פטור מלא מתשלום מסים (“קצבה מוכרת” בעגה המקצועית). יודגש כי האמור מותנה בהסדרת הנושא ע"י רשות שוק ההון.

מועד קבלת הכספים יהיה תוך ארבעה ימי עסקים מיום שהוגשה בקשת משיכה תקינה.

ניוד כספים

כיום לא ניתן לנייד את הכספים בין חברה לחברה כיוון שטרם הותקנו תקנות בנושא על ידי רשות שוק ההון. עם זאת, יצוין כי רשות שוק ההון צפויה להגיש תיקון לתקנות "העברת כספים בין קופות גמל" בכדי לאפשר ניוד כספים כאמור. על פי טיוטת תקנות שהוגשה בעבר, ניוד זה אינו צפוי להוות ‘אירוע מס’ כך שלא ישולם מס רווח הון בעת ניוד הכספים מה שכמובן מהווה יתרון נוסף לקופת גמל להשקעה על פני מוצרים אחרים.

עם זאת, ניתן לנייד את הכספים בין מסלולי ההשקעה ללא מגבלה.

הכספים ינוידו תוך שלושה ימי עסקים מיום שהוגשה בקשה תקינה. ניוד זה אינו מהווה ‘אירוע מס’ כך שלא ישולם מס רווח הון בעת ניוד הכספים.

הליך שיווק/ייעוץ פנסיוני

המוצר מוגדר כמוצר פנסיוני הדורש הליך שיווק/ייעוץ על ידי בעל רישיון. יודגש כי אם הליך השיווק/ייעוץ נוגע רק למוצר זה, אזי בעל הרישיון רשאי למלא מסמך הנמקה ממוקד ללא חובת פנייה למסלקה הפנסיונית.

הכותב הינו סמנכ”ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה בע”מ

 

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. האמור כפוף להוראות הדין ותקנון הקופה. הכספים ניתנים למשיכה תוך 4 ימי עסקים (לא כולל 3 ימי העסקים הראשונים בתחילת כל חודש) והכל בכפוף לתקנון ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת ובכפוף לניכוי מס כדין. הנתונים לעיל נכונים לחודש יולי 2019 על פי נתוני אתר גמל־נט. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון ע”פ דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כך אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע”מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. האמור אינו מהווה ייעוץ מס על ידי יועץ מס. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. ט.ל.ח.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email