תיקון 190 – ”פנים רבות לו“

כך תסייעו ללקוחותיכם לנהל ולמשוך את כספי הפרישה שלהם
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לתיקון 190 פנים רבות. אחת מהאפשרויות הפחות מוכרות בתיקון היא הפקדה לקופת גמל ומשיכת כספים בסכומים שמעל התקרה השנתית המוטבת בגילאי 60 +.

על מה בעצם מדובר כאן?

בתיקון 190 נקבע בין היתר כי כספים המופקדים לקופת גמל לאחר 1.1.2008, בסכום העולה על התקרה השנתית המוטבת על פי התקרות המשתנות מדי שנה, יוגדרו כ“קצבה מוכרת“, ניתן יהיה למשוך אותם בסכום חד פעמי בניכוי מס רווח הון בשיעור של 15% (על הרווח הנומינלי), ובתנאי שבמועד המשיכה גילו של החוסך יהיה מעל 60.

מהי קצבה מוכרת?

כספים המופקדים לקופת גמל בשנת המס בסכום העולה על התקרה המוטבת באותה שנה, כלומר אינם מזכים את המפקיד בהטבת מס עבור ההפקדה, ניכוי או זיכוי על פי הוראות סעיפים 45א ו-47 לפקודה. דוגמה להפקדה בקופה במעמד עצמאי: תקרת ההפקדה המוטבת לעצמאי בשנת המס 2015 היא %16 מהכנסתו המזכה ועד תקרת הכנסה של 208,800 שקל בשנה. כלומר, כל סכום שיופקד מעל ל-33,408 שקל נכנס תחת ההגדרה של ”קצבה מוכרת“.

לצורך ביצוע המשיכה יהיו חייבים להתקיים כמה תנאים:

  • גיל 60, או מי שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות של %75 לפחות.
  • הצגת שלושה תלושי קצבה כהוכחה כי קצבת הזקנה המשולמת גבוהה מסכום הקצבה המזערי כ-4,500 שקל ב-2015.
  • מסכום המשיכה ינוכה מס רווח הון בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי.

לידיעה

  • המשיכה תתבצע ישירות מהקופה, וללא צורך בהצגת אישור מרשות המסים לקביעת ניכוי המס.
  • כספים אלו ניתנים למשיכה גם כקצבה הפטורה ממס, זאת החל מגיל 60, תשלום מקופה משלמת.

יתרונות

  • פטור מלא ממס על משיכה הונית במקרה מוות עד גיל 75.
  • דחיית מס – אירוע מס רק בעת משיכת הכסף. כאשר מדובר בסכומים משמעותיים, דחיית מס של 10-15 שנה לדוגמה מהווה יתרון משמעותי.
  • בקופת גמל עלויות הניהול מוגדרות – אין עמלת דמי משמרת ועמלות נלוות אחרות כמו קנייה ומכירה.
  • אפשרות לקבלת הלוואות בתנאים אטרקטיביים.

לסיכום: מדובר בתכנון מס לגיטימי, שיכול להוות הבדל משמעותי באופן ניהול הכספים והמשיכות עבור לקוחותיכם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email