תעודת שליש: אילו נושאים נסגרו ומה עדיין בטיפול? הנהגת הלשכה מסכמת

מהקמת מערך היועצים דרך הקמת לובי פוליטי ועד ניצחון בהסכם לרבים; אלו הישגי הנהגת הלשכה במלאת שליש מהקדנציה שלה

הנהגת הלשכה מציינת בימים אלו שליש לקדנציה שלה. מדובר בתקופה רוויית אתגרים ופעילות מול רשות שוק ההון, מול חברות הביטוח וגם בהוויית הלשכה עצמה. סקרנו את הנושאים בהם טיפלה הלשכה במהלך תקופה זו – מה נמצא בטיפול ומה כבר נסגר.