תקנות הניוד החדשות: אפשר לנייד כסף מקופה חדשה

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

היום (ה-11/09/2014) ייכנס לתוקפו תיקון לתקנות הניוד של קופות גמל והשתלמות. התקנות החדשות מקלות בחלק מהמקרים, אך מאפשרות גם לחברות להאריך את הזמן לפיצוי עד 15 ימי עסקים.

להלן עיקר הדגשים: על אף שקופת גמל מרכזית לפיצויים היא מוצר שכבר אינו משווק ואי אפשר להצטרף אליו, התיקון מאפשר לפתוח קופה חדשה לצורך ניוד כספים בין קופות עמיתים מתחת לגיל 60 יכולים להעביר את כספי הפיצויים שלהם לקופה משלמת קצבה, רק בתנאי שהפקידו במקביל גם את כספי התגמולים (עובד + מעסיק).

עמיתים מעל לגיל 60 זכאים לנייד את כספי הפיצויים לקופה משלמת קצבה גם ללא כספי התגמולים (עובד + מעסיק) פורסם מנגנון פיצוי במידה שנגרם איחור בניוד הכספים על ידי הקופה המקבלת הזמן הניתן לתשלום הפיצוי הוארך מ-10 ימי עסקים ל-15 ימי עסקים אפשר לבצע איחוד קופות במקרים הבאים: בקרנות השתלמות – במידה שכל הכספים נזילים בקופות גמל במעמד עצמאי – במידה שכל הכספים נזילים (כספים שהצטברו עד 31/12/2005) נאסר על פיצול כספים בקרנות השתלמות (בעבר היה ניתן להעביר לפצל את הכספים בקרן אחת לכמה קופות והתיקון אוסר על כך).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email