תקנות חדשות לביטוח דירה: "הפוליסה התקנית הותאמה לטובת המבוטחים ולמצב רכושם כיום"

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פירסם השבוע תקנות המעדכנות את הפוליסה לביטוח דירה ותכולתה. על התקנות חתם ממלא מקום שר האוצר, ראש הממשלה בנימין נתניהו. שוק ביטוחי הדירה בישראל עומד על כ-2 מיליארד שקל, תוך שמעל 60% מציבור בעלי הבתים רוכשים ביטוח דירה, בעיקר משום שנטילת משכנתא מחייבת אותם לרכוש את הביטוח. התקנות החדשות משפרות את תנאי הפוליסה. כך לדוגמה אפשר למצוא בתקנות החדשות קביעת מנגנון המוודא כי מבוטח יקבל את מלוא כספו על התקופה שנותרה במקרה של ביטול פוליסה, ללא קנסות. עוד יצומצם השימוש במנגנון "ביטוח חסר", כך שחברת ביטוח לא תוכל להפחית את תגמולי הביטוח במקרה של נזק חלקי למבנה הדירה.

כמו כן, ייקבעו תנאים אחידים להרחבת הביטוח בבית משותף במקרה של רעידת אדמה. מבוטח שרכש את ההרחבה יוכל לקבל סכום נוסף, עד גובה ביטוח המבנה, במקרה שבו ייגרם נזק משמעותי לדירתו כתוצאה מרעידת אדמה. בשונה מהביטוח הקיים, הזכויות בקרקע יישארו בידי המבוטח ולא יועברו לחברת הביטוח.

בנוסף, ייקבעו תנאים אחידים להרחבת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. מבוטח שרכש את ההרחבה יוכל לקבל הגנה מפני תביעה נזיקית בסכום גבוה. עד היום לחברות הביטוח היו הגבלות ביחס להרחבה זו, ולכן תביעות ביטוח רבות נדחו. עוד נקבע בתקנות: הארכת תקופת הזכאות לתשלום שכר דירה – כשנגרם נזק משמעותי לרכוש המבוטח, יקבל המבוטח שנאלץ לגור בשכירות תשלום בעד שכר דירה חלופית במשך שנה, במקום חצי שנה כפי שקבוע כיום; ביטול ההצמדה למדד – נקבע כי תגמולי הביטוח יוצמדו למדד תשומות הבנייה למגורים. מדד זה משקף בצורה טובה יותר את השינויים בעלות הבניה. הרחבת סיכוני מים – הכיסוי יכלול לראשונה גם נזקים שמקורם בצד שלישי.

הרחבה זו תאפשר למבוטח לדרוש תשלום מחברת הביטוח שלו במקרים בהם לצד השלישי אין ביטוח או שהוא מסרב להכיר בחבות; שימוש בשוברי תכשיטים על ידי חברת הביטוח – חברת ביטוח לא תוכל לחייב מבוטח לקבל תכשיט באמצעות שובר במקום פיצוי במזומן, אלא רק בהסכמת המבוטח. השינויים בפוליסה ייכנסו לתוקף חצי שנה ממועד פרסום התקנות ברשומות, והם יחולו על פוליסות חדשות, ופוליסות שבהן מועד תחילת הביטוח החל לפני הפרסום וחידושן יהיה לאחר הפרסום ברשומות. לדברי המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, "התקנות החדשות, שפורסמו לאחר עבודה מקיפה שנערכה באגף, נושאות עמן בשורה משמעותית לציבור המבוטחים.

התקנות משפרות ומרחיבות את תנאי הכיסוי הביטוחי ומספקות מענה למבוטח שדירתו ניזוקה. התקנות החדשות משקפות את מדיניות האגף להגביר את איכות ושקיפות תכניות הביטוח הנמכרות לציבור המבוטחים". יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה אריאל מונין אמר בתגובה כי "עדכון הפוליסה התקנית שתאושר ב-2015 הינו דבר מתבקש, לאחר ששנים רבות לא הותאמה הפוליסה התקנית לאורח החיים ואפיון הבתים, שהשתנה במדינה. טוב ונכון עשה משרד האוצר בכך שהתאים את הפוליסה התקנית לטובת המבוטחים ולמצב רכושם כיום.

"לשכת סוכני הביטוח, בקדנציה שעברה ובזו הנוכחית, היתה שותפה פעילה לתהליך עדכון הפוליסה התקנית, והעבירה הערות, שהגיעו מהשטח עצמו מהמפגש עם תביעות המבוטחים, ואנו שמחים כי מרבית הערות הלשכה הוכנסו אל הפוליסה התקנית.

"אנו בטוחים, כי הרחבת הגדרות הפוליסה, הסדרת צד ג', הגדרת פיצוי התכשיטים, הסדרת ביטוח חסר בתכולה ובמבנה והסדרת מנגנון פיצוי בסכום ביטוח נוסף בעת קרות רעידת אדמה בבית משותף, מיטיב את מצבם של המבוטחים, ויקטין את הוויכוחים עם חברות הביטוח, על מימוש זכויות הפוליסה.

"עם זאת, יש לזכור כי הפוליסה התקנית, גם אם הורחבה כעת, היא עדין הפוליסה הבסיסית ביותר, ועל ציבור הסוכנים להתאים לכל מבוטח את הפוליסות המתאימות לו ולוודא כי המבוטח רוכש את ההרחבות הנדרשות לו בהתאם לצורכיו, ובכך להבטיח כי הרכוש של המבוטח מבוטח בצורה המתאימה ביותר".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email