תקנות חדשות: מעבידים יחויבו בדיווח דיגיטלי על הפרשות לעובדיהם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לאור תקנה שפורסמה ביולי 2014, מינואר 2016 יהיו חייבים מעבידים שמעסיקים מעל 10 עובדים בחובת דיווח דיגיטלית לגבי ההפרשות לעובדים אילו, ובמקביל יהיו חייבים הגופים המוסדיים, קרי חברות הביטוח ובתי ההשקעות, בשליחת משוב לאותם מעבידים, המאשר קליטת הכספים בצורה נכונה וכדומה.

משרד האוצר הוציא מכתב לארגוני המעסיקים וללשכות השכר להכנת הדיווח לקראת ינואר 2016. מומלץ לכל סוכן לפנות באופן יזום למעבידים שבהם הוא מטפל, שעונים לקריטריון שפורסם ולהביא לידיעתם את הנושא.

מה השינוי?

ביום 16 ביולי 2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014. התקנות מסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של עובדיך. בהתאם לתקנות, מינואר 2016 כל מעביד המעסיק למעלה מ-10 עובדים מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר. בנוסף, התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק על אופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים.

מדוע משתלם לך לדווח על הפקדות לחיסכון הפנסיוני באופן תקין?

  • דיווח תקין הוא תנאי בסיסי לרישום הזכויות הפנסיוניות של העובדים כנדרש
  • דיווח תקין חוסך לך זמן יקר דיווח תקין מייעל את תהליך העברת ההפקדות
  • דיווח תקין מאפשר לך יכולת בקרה אחר אופן קליטת התשלומים שהעברת עבור עובדיך
  • דיווח תקין מאפשר לך אחידות בדיווח לכלל הגופים אליהם העברת תשלומים עבור עובדיך.
  • שימו לב: מינואר 2016 גוף מוסדי לא יקלוט דיווח שלא בהתאם להוראות התקנות.

כיצד כדאי להיערך לכניסת התקנות לתוקף?

לרשותך מגוון רחב של דרכים להעברת הדיווח בהתאם להוראות התקנות. כדי להבטיח כי תהיה ערוך במועד כניסת התקנות לתוקף, מומלץ לפנות לגורמים הרלוונטיים כמה חודשים לפני כן. לפרטים באפשרותך לפנות לגופים המוסדיים, למסלקה הפנסיונית או לגורם המפיק עבורך את תלושי השכר של עובדיך.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email