תרומתו של הסוכן הפנסיוני על ציר הפנסיה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

היכן למעשה נמדדת תרומתו של סוכן פנסיוני מקצועי ביחס לאלטרנטיבות, כמו משווקים שכירים של חברות ביטוח או רכישת פנסיה באינטרנט? אנו מדברים, כותבים, דנים ומנתחים בעיקר את מה? את גובה הפנסיה שאליה יגיע האדם בעת פרישתו והשפעת דמי הניהול עליה.

אבל האם דמי הניהול הם למשל הגורם לשיעור תחלופה של כ-50% בעת הפרישה? כמובן שלא. ישנם עוד גורמים רבים וחשובים שמשפיעים כל אחד בדרכו על התוצאה בסוף ציר הפנסיה.

מה קורה למעשה על ציר הפנסיה?

ניקח עובד בן 28 שנכנס למקום עבודה מסודר, עד גיל זה סביר להניח שלמד, טייל בעולם, עבד בעבודות זמניות, מה שנקרא גם "העביר את הזמן", ובגיל 28 הגיע למקום עבודה מסודר, ונפתחה עבורו תוכנית פנסיונית כמו קרן פנסיה. מה משתרע בפני אותו עובד מרגע זה ועד יציאתו לפרישה בגיל שיהיה ידוע כנראה רק לקראת פרישתו (הנחת המוצא שלי היא כי גיל זה יהיה לפחות גיל 70, אם לא יותר)? הוא מתוודע לציר פנסיה של 42 שנה שבהן הוא פוסע במטרה להגיע לגיל שבו ההון הפיננסי עובד וההון האנושי מפסיק לעשות זאת.

ישנה סבירות גדולה מאוד, לאור הנתונים הסטטיסטיים, כי במהלך 42 שנים יחליף לפחות שש-שמונה מקומות עבודה. בכל עזיבת מקום עבודה ועד תחילת עבודה במקום חדש, צריך להקפיד העובד על כמה דברים ולהימנע מכמה טעויות, בעזרת הסוכן הפנסיוני שלו:

 • השארת כספי הפיצויים בתוכנית הפנסיונית ואי משיכתם, וכך לשמר את זכאותו לקצבה באופן מושלם וללא פגיעה.
 • שמירה על רצף ביטוחי בתקופת הביניים כדי לא ליפול בין הכיסאות. מתקדמים. יש סבירות גדולה מאוד לשינוי מצב משפחתי: נישואים, לידת ילדים, אולי גרושים, אולי חו"ח אפילו מצב של איבוד בן/ בת הזוג. גם במצבים אלה עומד לצדו הסוכן הפנסיוני כדי להדריכו ולמנוע ממנו לשגות:
 • שינוי מסלולים בתוך הקרן על בסיס השינויים המתרחשים מסביב.
 • הגדלת/הקטנת הכיסוי למקרה פטירה לאור השינויים במצב המשפחתי: יותר ילדים בבית, נושא השאירים בשיא, פחות ילדים בבית, הגדלת החיסכון וכדומה.
 • שינוי מוטבים במידה ואפשר (פוליסות מנהלים) על בסיס השינויים במצב המשפחתי .
 • איך מנהלים נכון כספים הוניים שנתקבלו עקב פטירה של אחד מבני הזוג? מתקדמים. יש סבירות מסוימת שהעובד ייפצע בתאונה או יחלה במחלה קשה ,ייהפך לסיעודי או יאבד כושר עבודתו. גם פה עומד הסוכן הפנסיוני לידו כדי להקל עליו להמשיך בשגרת החיים ולשמר את רמת חייו:
 • כשנפגשים לאורך השנים בפגישות שירות קבועות, הרי יכול הסוכן לאתר צרכים ולהתאים פתרונות לצרכים אלו, באמצעות רכישת הגנות למחלות קשות או למצב סיעודי, בניית כיסויים חד פעמיים בצד כיסויים חודשיים למקרים של נכות ואובדן כושר עבודה. הסוכן הפנסיוני, שמלווה את העובד על ציר הפנסיה לאורך השנים, מבצע פעולות מניעה המיועדות לאפשר לכל עובד לשמור על כבודו כאדם גם במצבים הקשים ביותר בחייו. מתקדמים. שינויים בשכר לאורך השנים. גם פה עומד לידו הסוכן הפנסיוני וגורם לעובד למצות בצורה האופטימלית כל שינוי בשכר:
 • בזמן הגדלת שכר: בדיקת ההפרשות הקיימות, כיצד נושא המיסוי ממוצה, ואולי כדאי לשלב כמה מסלולים לאור שכר מעל תקרה מסוימת וכדומה.
 • מציאת פתרון לכספים שבגינם לא מפריש המעביד לתנאים סוציאליים תוך ניצול הטבות מס.
 • בדיקת הכיסויים הביטוחיים, לאור שינויים ברמת החיים כתוצאה משינוי בשכר. מתקדמים. מתקרבים לפרישה. גם פה נמצא הסוכן הפנסיוני לידו ומסייע לו לבצע את התכנון הנכון לזמן הפרישה:
 • בדיקת הנכסים הפיננסים הנמצאים בידי העובד וכיצד אפשר לנתבם בצורה מקצועית תוך בדיקת שיקולי מס מתאימים.
 • בדיקת נכסים וצבירות צולבות בין בני הזוג במטרה לבנות בצורה הנכונה את מנגנוני הפרישה תוך בחינת נושא ההורשה.
 • בדיקת אפשרות מימוש נכסים, בניית אנונות ועוד. מתקדמים. לאן? הרי הגענו לפרישה. לסוכן הפנסיוני יש תרומה וערך מוסף גם לאחר הפרישה:
 • עדיין מגיעים כספים מתוכניות שונות שמשתחררות.
 • נדרשת שינוי במבנה האנונות והתאמתן למצבים שונים.
 • יש תוכניות שהפורשים רוצים לממן לבני משפחה, חסכונות לנכדים וכדומה.
 • בעיות ותביעות חו"ח בתחום הסיעוד. לתרומת סוכן פנסיוני מקצועי על ציר הפנסיה אין תחליף, אין חלופה ואין כל אפשרות לכמת תרומה זו לכסף, אבל הסוכן הפנסיוני הוא היחידי שיכול לעשות זאת בצורה המקצועית ולטווחים ארוכים. במעבר בין הון אנושי להון פיננסי, מאדם עובד לאדם פורש, מכסף המגיע מעבודה לכסף שמגיע מכסף, רק הסוכן הפנסיוני יכול להביא לידי ביטוי ערך מוסף גדול ביותר.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email