"תשאירו טיפ"

יועצי לשכת סוכני ביטוח עם טיפים חשובים לסוכנים וללקוחותיהם • כתבה שישית בסדרה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
לא רק עמלה – שימו לב לסעיפים מכשילים בהסכם עם החברה
עו"ד ג'ון גבע, מומחה בביטוח ונזיקין, יועץ משפטי למחוזות ת"א והמרכז, השפלה וירושלים בלשכה
  • בביטוח אובדן כושר עבודה – יש להקפיד על הגדרה מדויקת של עיסוקו של המבוטח. מדובר בטעויות הרות גורל שמשמעותן לעיתים דחיית התביעה בעת קרות מקרה ביטוח.

למשל, שרברב שהוגדר כ'מנהל אינסטלציה' שנפגע בידיים ולא יכול לעבוד כשרברב; חברת הביטוח יכולה לדחות את התביעה ולטעון שיכול לעבוד כמנהל בתחום.

תשובות לשלות נפוצות המטרידות את ציבור המבוטחים ואת הסוכנים. צילום: shutterstock
  • במסגרת ההסכם שחותם סוכן הביטוח עם חברת הביטוח, יש סעיפים שעלולים להכשיל אותו בעתיד – לא רק גובה העמלה חשוב. כך למשל, יכול להיות סעיף לפיו 'ספרי החברה ישמשו כראיה מוחלטת לנכונות הרישומים'. אם הוא חותם על ההסכם, הוא לא יוכל לחלוק על רישומי העמלות שמגיעים לו.

לכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בהסכמי סוכן-חברת ביטוח, לפני שחותמים על ההסכם.

  • ועוד ביחסי סוכן/חברה – תדרשו בהסכם עם החברה, או לפחות תנסו, להכניס סעיף שבו החברה מתחייבת שלא תפנה ישירות ללקוחות הסוכן, אלא באמצעותו. גם כאן יכול לעזור עורך דין מומחה בתחום.
על נזקי רכוש ואבדן רווחים בצל הקורונה
רו"ח וסו"ב דוד בכר, מנכ"ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים
  • למרות שנזקי רכוש ואבדן רווחים הינם כיסויים נפרדים, מומלץ שפוליסת אש ואובדן רווחים יופקו אצל אותה מבטחת. זאת משום שהדבר מהווה תמריץ לחברת ביטוח לשיפוי מהיר ויעיל בטיפול הנזק הישיר על מנת להקטין את הנזק התוצאתי.

הפעלתו של ביטוח רכוש חלה כמקרה ביטוח בהתרחש נזק פיזי, לכן אינו מכוסה מפני וירוס   הקורונה. כך, גם אובדן רווחים שהתנאי לקיומו הינו התממשות נזק רכוש בר כיסוי.

המונחים בביטוח אובדן רווחים לקוחים בחלקם מתוך הטרמינולוגיה של החשבונאות. אולם, יש לשים לב שההגדרות פעמים שונות מן המקובל וכמובן שהנוסח הקובע הוא כפי שנרשם בפוליסה.

  • מומלץ לכם סוכני הביטוח לציין בפוליסת ביטוח לאובדן רווחים מהן ההוצאות המבוטחות ושיעורן, ובכך להימנע מאי הבנות במקרה התרחשות אירוע והנזק בעקבותיו.

ביטוח נזק תוצאתי, תכליתו כאמור, שכתוצאה ממקרה ביטוח תגרם הפרעה עסקית ולמבוטח יגרם אובדן רווח גולמי בניכוי ההוצאות המשתנות שנחסכו.

במסגרת פוליסה לאובדן רווחים קיימת אפשרות לבטח את שכר העבודה כולו בסעיף נפרד, על בסיס ה-"כפול", סעיף המומלץ בעסקים עתירי עבודה.

רשימת הפוליסה מאפשרת לשנות את המילים  "צמצום המחזור" וגם "צמצום התפוקה". 

ככל שנגדיר במדויק יותר את מרכיבי הרווח הגולמי המבוטח כך יקל עליכם הטיפול בתביעה לאחר האירוע.     

  • במידה ונגרם נזק תוצאתי, וללקוח שלכם אין כיסוי ביטוחי, ניתן להגיש בשל רשלנותו של צד ג' תביעה כגורם הנזק.
הזהירו את הלקוח לגבי תקופת ההתיישנות
עו"ד אמנון פיראן, דיני נזיקין ותביעות ביטוח
  • התיישנות – אחת הטענות הדיוניות של חברות הביטוח בבואן לדחות תביעה הינה טענת התיישנות. כידוע, תקופת ההתיישנות בביטוח הינה 3 שנים, ואולם בשנים האחרונות ולאחר תיקון של חוק חוזה הביטוח, ישנה פרשנות רחבה כי התקופה נספרת מיום שקמה זכאות למבוטח, כלומר התגבשות הנכות ולא מועד התאונה. רבים מהתובעים מסתמכים על מידע שמוסרים להם סוכני הביטוח אשר נוקבים במועד קביעת הנכות מתאונה על ידי ועדות של המוסד לביטוח לאומי.

הטיפ שלי: ראשית, הזהירו את הלקוחות הפונים לגבי תקופת ההתיישנות. שנית, דעו כי ישנה גישה שמצמצמת את הפרשנות לגבי המועד הקובע להתיישנות ולעיתים זה יכול לבוא בעוכרי המבוטח אשר עלול לבוא בסוף בחשבון איתכם.

  • אי גילוי – טענת אי הגילוי היא טענה שכיחה בדחייה של תביעות ביטוח. בחלק מהמקרים, מבוטחים טוענים כי סיפרו לסוכן הביטוח את כל ההיסטוריה הרפואית שלהם ואולם לטענתם סוכן הביטוח השמיט חלק מהדברים כאשר רשם זאת על גבי הטופס.

על רקע זה, נוהגים תובעים לצרף את סוכן הביטוח כנתבע בתביעה המשפטית. הטיפ שלי – תתחקרו את המבוטח היטב בעת מילוי הצהרת הבריאות. רשמו כל דבר שהוא מספר ואל תקלו ראש בנתון כזה או אחר. תנו לחתם של חברת הביטוח את כל המידע ושהוא יחליט.

  • תיעוד – תתעדו את שיחות המכירה כולל הנחיות שונות של המבוטח. ברבות הימים זה יסייע לכם.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email