תשלום תביעה בחסר

השבוע בטור השבועי עו"ד עדי בן אברהם מדבר על טענה בדבר חוסר מודעות של המבוטח לגובה תגמולי הביטוח להם הוא זכאי בגין נזקיו
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בבית המשפט השלום בחדרה הוגשה תביעה על ידי מבוטח ביחס להפרשי תגמולי ביטוח להם הוא זכאי, בגין משאית שניזוקה בתאונה, על בסיס פוליסת ביטוח מקיף. בנוסף, הגיש המבוטח תביעה כנגד סוכן הביטוח אשר היה מעורב בתשלום תגמולי הביטוח. לטענת המבוטח הוא קיבל תגמולי ביטוח בחסר כתוצאה ממצג מטעה של סוכן הביטוח אשר בעטייו הוא הסכים לתגמול מופחת. הסוכן הכחיש את כלל הטענות.

כאמור, בעקבות התאונה, נגרם נזק למשאית המבוטחת, ולמבוטח שולם סכום כספי לאחר שהוא חתם על מסמך המאשר את התשלום אשר שולם לו כתגמולי ביטוח, אלא שמתגמולי הביטוח נוכה תשלום, עקב מצבה המכני של המשאית והמבוטח מצידו טען כי הוא לא היה מודע ולא נתן את הסכמתו לניכוי האמור. יתרה מכך, הוא היה סבור לאורך כל הדרך כי הוא יקבל את סכום נזק המלא (ללא ההפחתה לנוכח מצב המשאית).

בנסיבות של בירור תביעה יש לוודא כי נימוקי הדחייה נפרסו בפני המבוטח | צילום: shutterstoc
תגמול מופחת

בית המשפט נדרש למסמך ההסכמה בכתב בדבר התשלום והכחשת המבוטח את חתימתו וקובע כי לא הוכחה חתימתו של המבוטח, אך בכך אין די, שכן המבוטח אומנם טען במהלך עדותו כי לא ידע על כך שמגיע לו סכום פיצוי גבוה יותר, אך במהלך חקירתו הודה כי הסוכן ביטוח הסביר לו על הקיזוזים שיהיו ביחס לסכום. בית המשפט קובע כי הסוכן לא הטעה את המבוטח וכי תמיכה לעובדה זו מתקבלת אף מעדות השמאי אשר העיד כי המבוטח הבין שהינו זכאי לתגמול מופחת לאור מצבה של המשאית.

משכך, מסכם בית המשפט וקובע כי הוא דוחה את טענת המבוטח בדבר הטעייתו. המבוטח הוסיף וטען כי הוא זכאי לפיצוי ביחס לגרירת המשאית, שכן לטענתו הוא נאלץ לגרור את המשאית פעמיים והוא לא קיבל פיצוי מלא עבור הוצאות הגרירה של המשאית, אולם במהלך הדיון התברר כי הגרירה השניה נעשתה לצורך אישי של המבוטח ומשכך דוחה בית המשפט את הטענה ומקבל את העמדה לפיה התשלום ששולם הינו בגין הגרירה הראשונה בלבד.

השלמת העלות

עם זאת, על אף האמור, קובע בית המשפט כי בתשלום אשר שולם בגין הגרירה קוזז תשלום מהטעם כי עלות הגרירה מוגזמת, אך לא ניתנה כל התייחסות לטענה ולכן יש להשלים למבוטח את עלות הגרירה הראשונה.

לסיכום דוחה בית המשפט את עיקר הטענות של המבוטח אך קובע כי יש להשלים את יתרת התשלום בגין הגרירה הראשונה. בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הטענה בדבר "עלות מוגזמת", שנטענה כעילה לקיזוז ללא נימוק, מעלה שוב את החשיבות של  חוזר יישוב תביעות אשר קובע כי חברת הביטוח נדרשת בעת שהיא דוחה תביעה של מבוטח או משלמת תביעה באופן חלקי, לפרט את כל נימוקי הדחיה בצורה מנומקת וברורה וכלשון החוזר: "החליט גוף מוסדי על דחיית תביעה – ימסור לתובע הודעה. נימוקי הדחייה יכללו גם את תנאי הפוליסה או התקנון, התניה או הסייג שנקבעו במועד ההצטרפות או במועד חידוש הכיסוי הביטוחי, או הוראות הדין, אשר בשלם נדחית התביעה, ככל שהדחייה נסמכת עליהם.

"מכאן, בנסיבות של בירור תביעה, בין אם מול חברת הביטוח או מול קרן פנסיה, יש לוודא כי נימוקי הדחיה נפרסו בפני המבוטח על מנת שהוא יוכל לכלכל את צעדיו בהתאם בצורה נכונה למול הדחיה. עם זאת, חשוב לי להדגיש כי בתי המשפט קבעו מקרים שבהם תהא רשאית חברת הביטוח להעלות נימוקים שלא הועלו במסגרת מכתב הדחיה, אך מקרים אלו הם החריג לכלל.

הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש הלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email