ממסלולי השקעה בגמל ועד לצירוף לקוח חדש : המדריך השלם לשינויים בתחום הפנסיוני הצפויים בשנת 2016

השנה החדשה כבר יצאה לדרך ואיתה נכנסו לתוקפם שינויים לא מעטים. שינויים נוספים צפויים בחודשים הקרובים ולקראת שנה הבאה. יובל ארנון עושה סדר בשינויים הצפויים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

1. ממשק המעסיקים: לעסקים מעל ל־100 עובדים ייכנס לתוקף ב־1 בפברואר 2016. עסקים עם למעלה מ־50 עובדים – מאמצע 2016. מינואר 2017 ייכנס השינוי לכל מעסיק (להוציא עסקים עד 5 עובדים).

2. מסלולי השקעה בגמל: המודל הצ‘יליאני הישראלי, מסלולי ברירת מחדל לפי גיל המצטרף.

3. הפרדת סוכן משווק מתפעול: להוציא מצב של הענקת שירותי תפעול וגביית דמי סליקה מהמעסיק ושרשורם להפחתת דמי הניהול של העובדים. חובת המעסיק למכרז לקופת ברירת מחדל.

4. הקטנת תקרת ההפקדה: עד פי 2.5 מהשכר הממוצע במשק – 23,660 שקלים, מעל זקיפת הכנסה בידי העובד.

5. בחירת העובד בסוכן: סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מקבע את זכות הבחירה של העובד בסוכן הביטוח, ואין למעסיק אפשרות לכפות עליו סוכן אחר.

6. תיקון 13: צבירות של עמיתים לא פעילים בקרנות הפנסיה ינותבו בצורה אוטומטית לחשבון הקרן הפעילה – באחריות הקרן – החל בינואר 2017. קבלת קצבה מקופת גמל – הכנסת נספח אריכות ימים לקופת גמל אשר תאפשר תשלום קצבה/ אנונה כולל הצמדת כיסוי לאובדן כושר עבודה. תיקון 190, שינוי שם הקופות ומשיכת כספים עד 8,000 שקל.

7. תיקון 12: האחדת אחוזי ההפקדה ללא קשר למוצר. מפברואר 2016 לא יוכלו מעסיקים להתנות יותר לעובד את שיעורי ההפקדה בסוג המוצר.

8. ניוד פוליסות עם מקדם מובטח: יאפשר לעובדים לנייד פוליסות מנהלים עם מקדם מובטח וישמור את התנאים הקיימים תוך הפחתת דמי הניהול.

כבר מאמצע השנה חל מסמך הנמקה חדש | צילום: fotolia
כבר מאמצע השנה חל מסמך הנמקה חדש | צילום: fotolia

9. ייפויי כוח חדשים: נכנסו לתוקפם בסוף 2015 ומאפשרים קבלת נתונים על ריסק/ אובדן כושר עבודה/ ריסק משכנתא. בתחילת 2016 נכנסה התקנה לתוקפה גם על ביטוחים קולקטיביים.

10. תקנונים אחידים: כל קרנות הפנסיה יעברו לתקנון אחיד ללא שונות ביניהן.

11. מסמך הנמקה חדש: יחל כבר באמצע 2016. ניתן כבר כיום לעשות בו שימוש. יחולק לשלושה רבדים – הנמקה מלא/ הנמקה ממוקד/ סיכום שיחה.

12. חובת שימוש במסלקה: כאשר יש צורך במסמך הנמקה מלא, יש חובה למלא נספח א‘ (פישינג) כצעד מקדים לפני בניית התוכנית הפנסיונית.

13. חובת הורדת קבצים דרך המסלקה: הורדת קבצי פרודוקציה בתשלום דרך המסלקה – נמצא כרגע בדיון בבג“צ.

14. פנסיה ברירת מחדל: תיקבע פנסיית ברירת מחדל במכרז, אשר תהווה סמן ימני לכל השוק (טיוטה בלבד).

15. שינוי הקצבאות לפורשים: לפורשי קרנות הפנסיה יוקטנו הקצבאות לאור התאמת הריבית ביחס לריבית התחשיבית (עקום הריבית). שחיקה אפשרית עד כ־35% בקצבאות.

16. הקצאת אג“ח: הקצאת האג“ח מסוג ”עתיד“ בקרנות הפנסיה תשתנה עד 2044, כך שעד גיל 50 לא תהיה הבטחת אג“ח, מעל 50 – עד 30% ולפנסיונרים יובטחו 60%.

17. צירוף לקוח לביטוח – איך מותר ונדרש לצרף לקוח במכירה טלפונית, איזו אינפורמציה צריך להציג ללקוח לפני המכירה ואחריה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email