1. ממשק המעסיקים: לעסקים מעל ל־100 עובדים ייכנס לתוקף ב־1 בפברואר 2016. עסקים עם למעלה מ־50 עובדים – מאמצע 2016. מינואר 2017 ייכנס השינוי לכל מעסיק (להוציא עסקים עד 5 עובדים).

2. מסלולי השקעה בגמל: המודל הצ‘יליאני הישראלי, מסלולי ברירת מחדל לפי גיל המצטרף.

3. הפרדת סוכן משווק מתפעול: להוציא מצב של הענקת שירותי תפעול וגביית דמי סליקה מהמעסיק ושרשורם להפחתת דמי הניהול של העובדים. חובת המעסיק למכרז לקופת ברירת מחדל.

4. הקטנת תקרת ההפקדה: עד פי 2.5 מהשכר הממוצע במשק – 23,660 שקלים, מעל זקיפת הכנסה בידי העובד.

5. בחירת העובד בסוכן: סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מקבע את זכות הבחירה של העובד בסוכן הביטוח, ואין למעסיק אפשרות לכפות עליו סוכן אחר.

6. תיקון 13: צבירות של עמיתים לא פעילים בקרנות הפנסיה ינותבו בצורה אוטומטית לחשבון הקרן הפעילה – באחריות הקרן – החל בינואר 2017. קבלת קצבה מקופת גמל – הכנסת נספח אריכות ימים לקופת גמל אשר תאפשר תשלום קצבה/ אנונה כולל הצמדת כיסוי לאובדן כושר עבודה. תיקון 190, שינוי שם הקופות ומשיכת כספים עד 8,000 שקל.

7. תיקון 12: האחדת אחוזי ההפקדה ללא קשר למוצר. מפברואר 2016 לא יוכלו מעסיקים להתנות יותר לעובד את שיעורי ההפקדה בסוג המוצר.

8. ניוד פוליסות עם מקדם מובטח: יאפשר לעובדים לנייד פוליסות מנהלים עם מקדם מובטח וישמור את התנאים הקיימים תוך הפחתת דמי הניהול.

כבר מאמצע השנה חל מסמך הנמקה חדש | צילום: fotolia
כבר מאמצע השנה חל מסמך הנמקה חדש | צילום: fotolia

9. ייפויי כוח חדשים: נכנסו לתוקפם בסוף 2015 ומאפשרים קבלת נתונים על ריסק/ אובדן כושר עבודה/ ריסק משכנתא. בתחילת 2016 נכנסה התקנה לתוקפה גם על ביטוחים קולקטיביים.

10. תקנונים אחידים: כל קרנות הפנסיה יעברו לתקנון אחיד ללא שונות ביניהן.

11. מסמך הנמקה חדש: יחל כבר באמצע 2016. ניתן כבר כיום לעשות בו שימוש. יחולק לשלושה רבדים – הנמקה מלא/ הנמקה ממוקד/ סיכום שיחה.

12. חובת שימוש במסלקה: כאשר יש צורך במסמך הנמקה מלא, יש חובה למלא נספח א‘ (פישינג) כצעד מקדים לפני בניית התוכנית הפנסיונית.

13. חובת הורדת קבצים דרך המסלקה: הורדת קבצי פרודוקציה בתשלום דרך המסלקה – נמצא כרגע בדיון בבג“צ.

14. פנסיה ברירת מחדל: תיקבע פנסיית ברירת מחדל במכרז, אשר תהווה סמן ימני לכל השוק (טיוטה בלבד).

15. שינוי הקצבאות לפורשים: לפורשי קרנות הפנסיה יוקטנו הקצבאות לאור התאמת הריבית ביחס לריבית התחשיבית (עקום הריבית). שחיקה אפשרית עד כ־35% בקצבאות.

16. הקצאת אג“ח: הקצאת האג“ח מסוג ”עתיד“ בקרנות הפנסיה תשתנה עד 2044, כך שעד גיל 50 לא תהיה הבטחת אג“ח, מעל 50 – עד 30% ולפנסיונרים יובטחו 60%.

17. צירוף לקוח לביטוח – איך מותר ונדרש לצרף לקוח במכירה טלפונית, איזו אינפורמציה צריך להציג ללקוח לפני המכירה ואחריה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *