30% ממניות ביטוח ישיר יועברו ללאומי פרטנרס

בנק לאומי ירכוש עם קבוצת משקיעים כ־30% תמורת 480 מיליון שקל מביטוח ישיר השקעות פיננסיות שתימחק מהבורסה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
חברת ביטוח ישיר שבשליטת משפחת שניידמן, דיווחה בתחילת השבוע כי חתמה על מזכר הבנות עם לאומי פרטנרס. לפי המזכר, ירכשו "לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי", ומשקיעים נוספים אותם לאומי פרטנרס יגייס, כ־30% ממניות "ביטוח ישיר השקעות פיננסיות" תמורת כ־480 מיליון שקל.

 

ההבנות כפופות למחיקת ביטוח ישיר מהבורסה, והשלמת הפיכתה לחברה פרטית על מנת לעמוד בהוראות סעיף 21 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות. החוק אוסר על חברות ציבוריות לשלוט בחברות באמצעות יותר משלוש שכבות ומעלה.

 

"ביטוח ישיר השקעות פיננסיות" מחזיקה ב־48.47% ממניות ביטוח ישיר. בעלת השליטה ב"ביטוח ישיר השקעות פיננסיות" היא קבוצת צור שמיר, שבבעלות משפחת שניידמן, המחזיקה ב־76.6% ממניותיה. על צור שמיר לצמצם עד לסוף 2019 את שלוש השכבות הנוכחיות לשתיים, בהתאם לחוק הריכוזיות.

 

חלקו של לאומי פרטנרס, שבניהולו של ירון בלוך, יהיה עד 10% תמורת כ־150 מיליון שקל, בהתאם לחוקי הבנקאות האוסרים על בנק להחזיק ביותר מ־10% מהון המניות של חברת ביטוח.

 

ההשקעה תתבצע לפי שווי של 1.42 מיליארד שקל ל"ביטוח ישיר השקעות פיננסיות". מדובר בהנחה משמעותית של כ־20% לעומת שווי השוק הנוכחי בו נסחרת החברה, העומד על כ־1.74 מיליארד שקל. השווי האמור הותאם לדיבידנדים ולתנועות הון בחברה לאחר ה־31 במרץ 2017 ועד למועד ההקצאה. הרכישה תתבצע בדרך של הקצאת מניות, שישמשו בהמשך לרכישת חלקם של בעלי המניות מקרב הציבור (23.4%) ולמחיקת החברה מהמסחר בבורסה. לאומי פרטנרס תהיה זכאית לעמלה כמקובל עבור שיווק המניות המוקצות.

ההשקעה תתבצע לפי שווי של 1.42 מיליארד שקל ל"ביטוח ישיר השקעות פיננסיות" | צילום: Fotolia

חתימת הסכם השקעה מחייב כפופה לגיוס המשקיעים, השלמת בדיקת נאותות של המשקיעים בחברה, וקבלת אישור שהארגונים המוסמכים של החברה ושל המשקיעים.

 

עוד מחייב ההסכם קבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה האישורים הרגולטוריים הנדרשים על פי דין, כלל שיידרשו, לרבות אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, בית המשפט האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email